Za tiskalnik
Aktivnosti
Projekti društva
 
 

'Mesto dreves' (2023)

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je v želji, da prispeva k razvoju dobre prakse upravljanja dreves v urbanem okolju, s podporo Podnebnega programa Mreže za prostor v letu 2023 pripravilo in izvedlo projekt Mesto dreves. Cilj projekta Mesto dreves je bil spodbuditi razvoj in rabo evidence dreves kot orodja za celovito in povezano upravljanje dreves v urbanem okolju. V ta namen je delovna skupina DKAS pripravila pregled o občinskih evidencah dreves in uvid v njihovo rabo, izpostavila dobre prakse in oblikovala priporočila za ukrepanje.

Z namenom ugotavljanja stanja evidenc dreves v slovenskih naseljih smo v okviru projekta pripravili anketo za slovenske občine. V obdobju med 18. septembrom in 14. oktobrom 2023 je k izpolnjevanju vprašalnika skupaj pristopilo 75 od 212 občin (35 % občin), med njimi vse mestne občine (12) ter večina večjih občin (20 od 22 občin z ok. 20.000 prebivalci ali več). Vprašalnik je bil občinam posredovan s prošnjo, da ga izpolnijo ne glede na to, v kakšnem stanju so njihove evidence. Želeli smo pridobiti čim boljši vpogled tudi v razloge za (ne)vzpostavitev in vodenje evidence ter morebitne težave, s katerimi se občine na tem področju soočajo.

V okviru projekta smo 9. 11. 2023 v izvedli praktikum DKAS Mestna drevesa in zelene površine, ki je bil poleg predstavitve delovnih rezultatov ankete namenjen deljenju znanja in strokovni razpravi na temo (upravljanja) dreves v urbanem okolju. Na praktikumu so sodelujoči krajinski arhitekti predstavili svoje strokovne izkušnje - od načina vključevanja dreves v zgodnje faze prostorskega in urbanističnega načrtovanja, do tehničnih podrobnosti pri izvedbi sajenja dreves v mestnem okolju.

Osrednji dogodek projekta Evidenca dreves kot orodje za upravljanje in komunikacijo, namenjen predstavnikom občin ter drugi zainteresirani javnosti, je potekal 21. 11. 2023 v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor ter prek spleta. Na njem so bile uvodoma predstavljene ugotovitve ankete, ki v več delih nakazujejo odstopanje stanja evidenc dreves v Sloveniji od načelnih priporočil, hkrati pa kažejo na splošno naklonjenost in zainteresiranost občin do navedene tematike. V nadaljevanju so na okrogli mizi sodelujoči strokovnjaki (arboristka, krajinska arhitektka ter predstavniki občin in gospodarskih javnih služb) predstavili koristnost delujočih evidenc dreves za njihovo delo – tako za redno vzdrževanje in upravljanje kot tudi načrtovanje prihodnjih zasaditev ter na podlagi izkušenj podali usmeritve za izboljšanje stanja.

Ključne ugotovitve glede stanja evidenc dreves v Sloveniji smo skupaj s pregledom (dobrih) praks gospodarjenja mestnih dreves in naborom priporočil za nadaljnje ukrepanje zbrali v publikaciji Evidenca dreves kot orodje za celovito in povezano upravljanje dreves v urbanem okolju – stanje v slovenskih občinah. Publikacija je namenjena spodbujanju razprave o pomenu evidence ter ozaveščanju o pomenu strokovnega načrtovanja in upravljanja dreves v urbanem okolju in je kot taka prednostno namenjena predstavnikom občin, zadolženim za upravljanje zelenih površin, ter odločevalcem tako na lokalni, kot tudi na državni ravni.

Projekt 'Mesto dreves' Društva krajinskih arhitektov Slovenije je del Podnebnih akcij Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo iz Sklada za podnebne spremembe. Za predstavljena mnenja so izključno odgovorni nosilci projekta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.
Datoteke