Za tiskalnik    English summary
Aktivnosti
Projekti društva
 
 

Mi urejamo krajino / We are making our landscape (2004-2005)

Mi urejamo krajino (MUK)
We are making our landscape (WML) - English summary
2004 - 2005

Vodji projekta:
mag. Nataša Bratina Jurkovič, Jelena Hladnik

Oblikovanje celostne podobe:
dr. Tanja Simonič

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani, ob podpori Ministrstva za okolje in prostor ter sponzorjev izvedlo ozaveščevalni projekt "Mi urejamo krajino" za širšo javnost, ki je bil sestavljen iz več aktivnosti in dogodkov.

ZBORNIK
Zloženka
Brochure

Namen projekta je bil širjenje znanja o krajini in njenih vrednotah med širšo javnostjo. Temeljni cilj projekta je bil spodbuditi opazovanje otrok in odraslih v vsakdanjem okolju, zaznavanje kakovosti krajine ter tako razvijati ozaveščen odnos javnosti do okolja, prostora, krajine že v najmlajših letih.
Zavest o pomenu in vrednotah krajine naj bi skladno z novimi spoznanji in Evropsko konvencijo o krajini, postala del splošnega znanja in s tem merilo za ravnanje s prostorom in odnos slehernika do prostora.

Projekt MI UREJAMO KRAJINO so sestavljali naslednji dogodki:
  • izdaja serije petih plakatov - Krajine Slovenije (oktober 2004),
  • posvet z delavnico za seznanitev učiteljev s projektom in njegovo vsebino (5. november 2004),
  • izdaja zbornika predstavitvene delavnice Mi urejamo krajino (november 2004),
  • objava likovnega in fotografskega natečaj na spletni strani DKAS, v medijih in posredovan vsem OŠ in VVZ v Sloveniji (november in december 2004),
  • zaključek natečaja in izbor najboljših izdelkov in podelitev nagrad (maj 2005) in
  • razstava najboljših del in slavnostna podelitev priznanj najboljšim sodelujočim v Tehniškem muzeju v Bistri (27. maj 2005).

Razlogi za izvedbo projekta
Razvoj vpliva na podobe prostora in na preobrazbo slovenskih krajin. Prav razvojni procesi so tisti, ki so v zadnjem času še posebno vplivali na povečano skrb za krajino. Evropska konvencija o krajini je nekakšen krovni rezultat povečane zavesti o pomenu krajine in odgovornosti države za njihovo stanje. Konvencija opredeli krajino za ključno sestavino človekove in družbene blaginje ter pravi, da so varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine pravica in obveznost vsakogar.
Spreminjanja slovenskih krajin ne moremo ustaviti. S spremembami v krajini se je treba zavestno in ustvarjalno soočiti. Znanje o naših krajinah je za ustvarjalno delo na področju upravljanja in načrtovanja slovenskih krajin ključno. Predstave, ki jih ima družba o krajini, pogojujejo tudi njeno ravnanje z njo. Kakšen prostor bi radi soustvarjali in kako kakovostno življenjsko okolje smo sposobni ustvariti je v veliki meri odvisno tudi od posameznikov in njihove pripravljenosti za soodločanje o prihodnjem razvoju prostora in o usodi naše dediščine.
Projekt je zato predvsem spodbujal otroke in njihove mentorje (vzgojitelje, učitelje, starše) k opazovanju vsakdanjega okolja in zaznavanju kakovosti krajine ter tako posredno vplival na ozaveščanje odnosa do okolja, prostora in krajine.

Rezultati projekta po izvedbi:
Projekt Mi urejamo krajino se je izkazal kot uspešen in zelo odmeven v Sloveniji in mednarodno, ker je temeljil na ustvarjalnosti in obenem na vzpodbujanju otrok in njihovih mentorjev k razmišljanju o vrednotah v krajini in kvaliteti bivanja v svojem vsakdanjem okolju. Mlade generacije so se seznanile s tematiko o krajinah, s pojmi o pomenu in vrednotah krajin, kar je tudi namen izvajanja Evropske konvencije o krajini. Po zaključku projekta, v letu 2006 so bile še razstave nagrajenih del likovno-fotografskega natečaja po knjižnicah v drugih slovenskih krajih in na gradu Goričko.

V okviru Svete Evrope, izvajanja Evropske Konvencije o krajini, je bil projekt večkrat predstavljen na strokovnih konferencah in sicer “Krajina in družba” v Ljubljani (Slovenija) – maj 2006, “Landscape and Education” v Barceloni (Španija) - november 2009 in kot nagrajeni projekt s posebnim priznanjem na konferenci “Council of Europe Landscape Award Forum of Selections, Sessions 2008-2009 and 2010-2011” v Carboniji, Sardiniji (Italija) - junij 2012.

Mednarodno priznanje Sveta Evrope
Mednarodno je bil projekt nagrajen leta 2011 s posebnim priznanjem kot primer dobre prakse v okviru podeljevanja Nagrade Sveta Evrope za krajino za obdobje 2010-2011. V priznanju Sveta Evrope je navedeno, da je projekt Mi urejamo krajino dobil posebno priznanje za izjemne dosežke na področju ozaveščanja javnosti o pomenu krajin. Slovenija je projekt izbrala na natečaju Ministrstva za okolje in prostor leta 2010 kot najboljši projekt na nacionalni ravni, ki je zastopal Slovenijo in se uvrstil na kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino.

Javne predstavitve projekta:

- Projekt je bil prvič javno predstavljen v Ljubljani na mednarodni konferenci – 4. Srečanje delavnic za izvajanje Evropske konvencije o krajini - “Krajina in družba”, Ljubljanski grad, 11.-12. maj 2006 / Fourth meeting of the Workshops for the implementation of the European Landscape Convention – “Landscape and Society” in Ljubljana castle, Slovenia, 11-12 May 2006. V okviru konference je bila postavljena tudi razstava projekta - nagrajenih likovno fotografskih izdelkov otrok na temo krajine.
Vsebina oz. prispevek je objavljena tudi v dvojezičnem zborniku z mednarodne konference (slo.,ang.):
Bratina-Jurkovič, N. 2007. Delovanje društva krajinskih arhitektov Slovenije na področju izobraževanja in ozaveščanja strokovne javnosti in predstavitev projekta “Mi urejamo krajino”.Zbornik – mednarodna konferenca Krajina in družba, Ljubljana, maj2006., s.305-312.
(link na zbornik)

- Projekt je bil na povabilo Španije, institucije The Landscape Observatory iz Katalonije predstavljen na mednarodnem seminarju z naslovom “Landscape and Education” v Barceloni, 19.-20. Novembra 2009. S prispevki so sodelovali vabljeni eksperti z Evrope, kjer so predstavili namen in utemeljili pomembnost izvajanja izobraževanja s področja varstva in razvoja krajin in primere izvedenih projektov dobre prakse s področja krajinskega ozaveščanja in izobraževanja na različnih formalnih ravneh s področja šolstva in izobraževanje širše javnosti v okviru nevladnih in drugih organizacij.
Prispevek z naslovom “We are Making our Landscape, an educational and awareness raising project” je bil objavljen tudi v zborniku v španskem in angleškem jeziku:
Bratina-Jurkovič, N. 2011. Nosaltres Fem el Nostre Paisatge: un projecte educatiu i de senzibilitzacio /We are Making our Landscape: an educational and awareness raising project. – V: Zbornik mednarodnega seminarja Paisatge i educacio/ Landscape and Education, Barcelona, 19-20 oktober 2009., s 308-317, s.433-434.
(link na zbornik)

- Na povabilo Sveta Evrope kot nagrajeni projekt s posebnim priznanjem je bil projekt MUK predstavljen na konferenci “Council of Europe Landscape Award Forum of Selections, Sessions 2008-2009 and 2010-2011” v Carboniji, Sardiniji (Italija)-od 4-5. junija 2012.
Preberite si poročilo o dogodku, ogledate pa si lahko tudi prezentacijo projekta Mi urejamo krajino na tej konferenci.


Jelena Hladnik, mag. Nataša Bratina Jurkovič


Plakate Krajine Slovenije lahko naročite na info@dkas.si.
Datoteke