Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Vrtec Mavrica Brežice

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Vrtec Mavrica Brežice / 2. nagrada

Leto projekta:
2011

Naročnik:
Občina Brežice v sodelovanju z ZAPS

Krajinska arhitektura:
Bratina Jurkovič Nataša
Andrea Crnčić
Vesna Draksler
Anna Kravcova

Arhitektura:
Andrea Crnčić
Vesna Draksler
Anna Kravcova
Nebojša Vertovšek
George Danial

Opis idejne zasnove:
Urbanistična rešitev objekta je zasnovana kot glavnik, pri katerem se trije igralniški trakti razpirajo in prepletajo z zunanjim igralnim prostorom. Zunanja površina igrišč je razdeljena v več manjših zalivov, ki so med seboj dobro povezani ob vzhodni stranici parcele. Zato zunanji prostor učinkuje kot enovita in meandersko oblikovana krajina. Programska obdelava zunanjih igrišča je raznolika in kvalitetna. Igrišča so pregledna in se odpirajo proti jutranjemu soncu. Reliefna obdelava z nizkimi vzpetinami ob vzhodni meji prostor dodatno povezuje. Zasnova ohranja večino obstoječih dreves.

Programska zasnova:
Zasnova zunanje ureditve omogoča izvedbo raznolikega programa:
- Tri ločena tematska igrišča za posamezna starostna obdobja, vzdolž treh krakov objekta, kjer so učilnice. Zajemajo različna igrala od klasičnih do posebnih - lupinice kot hišice za skrivanje, vzpetine, posamezni večji umetno izvedeni »prodni kamni«.
- Igrišče za otroke s posebnimi potrebami - razvojni oddelek, kjer so posebna igrala in je območje z več zasebnosti.
- Skupna igrišča, ki nudijo vsebinsko raznolik program in oblikovno dinamičen prostor. (vzpetine s tobogani, igrala, plezala, lesena skrivališča, območja za igre z žogo, zelenjavno-zeliščni vrt, ki ga urejajo otroci, učilnica na prostem, ločeni kotički za druženje). Vmes so večje odprte travnavte površine, ki dajejo prostoru občutek lahkotnosti, preglednosti in možnost prostega gibanja ter raziskovanja otrok.