Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Center za starejše občane Hodoš

Javni, odprti, projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt Center za starejše občane Hodoš / 2.nagrada

Leto projekta:
2007

Naročnik:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Krajinska arhitektura:
Bratina Jurkovič Nataša
Ana Tepina

Arhitektura:
Maruša Zorec
Žiga Ravnikar
Martina Tepina
Janja Brodar

Idejna zasnova:
Izrazito podolgovata oblika parcele omogoča dolge vedute, občutek staplanja z okoliško krajino, nudi poglede v neskončnost. Zasnova zunanje ureditve temelji na ideji ureditve podeželskega vrta večjih razsežnosti. Oblikovalski jezik izhaja iz vzorca vzdolžne parcelacije kmetijskih površin in slikovitosti cvetočih travnikov. Zunanje površine so strukturirane in urejene kot terase, zelenjavni in zeliščni vrt, sadovnjak, prosto rastoč travnik, s sprehajalnimi potmi in večjimi drevesi. Zasnova je čista in pregledna ter ustvarja poetično vrtno krajino. Objekt s podolgovato členitvijo pravokotno na cesto se vključuje v obstoječe okolje naselja.
Merilu kraja se ustrezno prilagaja s primerno konfiguracijo stavbnih mas. Ob dovozni cesti je oblikovan javni prostor - trg. Z večjim samostojnim drevesom opredeli glavni vhod v objekt.

Programska zasnova:
Zunanja ureditev programsko obsega : sadovnjak, gredice za vrtnarjenje, pasove trajnic in šipka, poudarek v obliki soliternega drevesa v izteku vrta. Po območju je speljana krožna pot z razširitvami za klopi in mize, kot počivališča, razgledišča, prostori za druženje. Razsežen košen travnik v osredju delu vrta na robovih prehaja v redkeje košene dele cvetočega travnika.  Na zahodni strani se objekt prepleta z urejenim in negovanim naravnim okoljem tako, da se narava podaljša v odprt atrij med severnim in južnim traktom objekta.