Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Landscapes Management Methodologies

Synthesis report of thematic studies

Avtor:
Bratina Jurkovič Nataša, Allinea plus d.o.o.

Oblikovanje:
Nataša Bratina Jurkovič, Allinea plus d.o.o.

Avtorji tematskih študij povzetih v nalogi:
Vogiatzakis, I.N. & Cassar, L.F., Branka Aničić Ph.D., prof. Dušan Ogrin, Goran Andlar M.Sc, Janez Marušič, Ph.D., Mojca Golubič, Ph.D., Lidija Breskvar Žaucer;

Naročnik:
Priority Actions Programme - Regional Activity Centre (PAP-RAC)

Leto:
2011

Avtor fotografije:
Nataša Bratina Jurkovič

Link na študijo: http://www.pap-thecoastcentre.org/pdfs/Synthesis_Report_web.pdf

V študiji Landscape Managament Methodologies so predstavljena in povzeta različna znanja in pogledi na krajino, na njeno varstvo in razvoj, s poudarkom obravnave obalnih krajin Sredozemlja. Predstavljene so metode, analize, vrednotenja in prostorsko načrtovalska orodja za kakovostno krajinsko načrtovanje in zagotavljanje ohranjanja krajin, s poudarkom na razvoju in varstvu predvsem kulturnih krajin, kjer je zaznan vpliv človekovih dejavnosti. Študija je zastavljena kot sestavljanka iz več delov, iz štirih obstoječih tematskih študij različnih avtorjev, katerih naročnik je bil PAP/RAC in so nastajale od leta 2007-2010. V splošnem delu, so vsebine s teoretičnega vidika, stanje mediteranskih krajin ter razvojni pritiski na obalne krajine in obrazložena je pravna podlaga. Predstavljena je naloga Regional distribution of Landscape types in Slovenia, kot primer dobre prakse s področja vrednotenja krajinskih značilnosti in tipologije krajin.

Posamezne naloge so podane v petih temeljnih poglavjih imenovanih:
  • General part
  • Landscape planning and vulnerability assesment
  • Landscape Character Assessment
  • Outstanding landscapes
  • Revitalisation of Landscapes.
Študija obsega 336 strani in je opremljena z mnogimi fotografijami in grafičnim materialom.