Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Outstanding Landscapes in the Mediterranean

Avtor:
Bratina Jurkovič Nataša, Allinea plus d.o.o.

Oblikovanje:
Nataša Bratina Jurkovič, Allinea plus d.o.o.

Naročnik:
Priority Actions Programme - Regional Activity Centre (PAP-RAC)

Leto:
april 2010

Avtor fotografije:
Nataša Bratina Jurkovič

Link na študijo: http://www.pap-thecoastcentre.org/razno/outstanding-final%20SP%20WEB.pdf

Tematska študija Outstanding Landscapes in the Mediterranean je nastala po naročilu mednarodne institucije PAP-RAC, v okviru UNEP - Mediterranean Action Plan, z namenom ohranitve pestrosti in raznolikosti obalnih krajin. Zaradi intenzivnih družbeno gospodarskih vplivov ter s tem posledično velikih sprememb v Sredozemlju, so obalne krajine pogosto degradirane ali celo uničene. V študiji je podana metodologija za opredeljevanje izjemnih krajin Sredozemlja kot najvrednejših in najbolj tipičnih krajin v tem območju. Namen opredeljevanja izjemnih krajin je ohranitev in vzdrževanje njihovih vrednosti.
V študij je opredeljeno območje obravnave in značilnosti obalne regije Sredozemlja, opisane
so tipične krajine, predstavljene so ključne spremembe krajin v Sredozemlju in vzroki zanje, podan je koncept opredeljevanja izjemnih krajin, predstavljena so posebna območja prepoznavnih krajin in njihovo varstvo na drugih področjih v evropskem in svetovnem merilu, opisana so merila za določanje izjemnih krajin Sredozemlja, določena je
metodologija in delovni postopek. Predstavljene so možnosti za vključitev vsebine v prostorske in druge sektorske politike. Predstavljena sta dva praktična primera opredelitve in vrednotenja izjemnih krajini z opisi, opredelitvijo meje območja in slikovnimi prilogami. Študija obsega 100 strani s 120 fotografijami.