Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Prenova vrta ob vili Mayer

Prenova vile Mayer in vrta
Kajuhova cesta, Šoštanj

Podjetje:
Atelje Piano, Saša Piano s.p. in AREA ARS d.o.o. Velenje

Avtorja:
Gregor Gojević (arhitektura, notranja oprema)
Piano Saša (krajinska arhitektura)

Sodelavci:
Miran Šander, Ivan Ramšak, Matija Kunst, Aleksandra Dolenec Gojević, Karmen Kegl Kalšan, Marjan Pečovnik, Desa Ramšak, Jernej Cilenšek, Iva Obšteter

Konzervatorji:
Branka Primc, Urška Kerbavec

Konzultant (glavni ustni vir podatkov o nekdanji podobi vrta):
Anton De Costa

Naročnik projekta:
Občina Šoštanj

Finaciranje prenove:
Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Šoštanj

Leto izvedbe:
1. faza 2009, 2. faza 2011, 3. faza še ni izvedena

Fotografije:
Miran Kambič, Miran Šander

Vilo družine Mayer, ki so jo zgradili leta 1897, krasita dvonadstropen lesen altan in vogalni stolpič. Vrt ob vili, ki se je nekoč raztezal od Kajuhove do Cankarjeve ceste, ne odlikuje poseben oblikovni slog; je izrazit primer združevanja različnih oblikovalskih slogov (geometrijski liki starejših slogov vrtnega oblikovanja, elementi angleškega krajinskega sloga) in ljubiteljskega gojiteljstva (špalir hrušk, tujerodne drevesne vrste). Razdeljen je bil na predvrt, bivalni vrt s tenis igriščem, dvorišče in gospodarski vrt a vseboval tudi posebne elemente (glorieta z razpelom).

Natančna rekonstrukcija vrta ni bila mogoča, saj se je prostor s postavitvijo športne dvorane zelo spremenil pa tudi podatkov o njegovi podobi ni bilo dovolj. Vsebina in namembnost sta se s prenovo spremenili: meščanska vila je s prenovo postala javna stavba v katero so umeščena dela kiparja Ivana Napotnika, dopolnjena z domoznansko (Čebul) in hortikulturno (Kojc) zbirko, poročno dvorano in informacijsko točko, družinski vrt pa javna zelena površina.