Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Prenova trga Svobode v Šoštanju

Šoštanj, Trg svobode

Avtorji:
Aleksandra Dolenec Gojevič
Gregor Gojevič
Saša Piano

Krajinska arhitektura:
Piano Saša

Sodelavci:
Matija Kunst
Jani Ramšak
Sabina Ramšak
Miran Šander
Domen Bastič

Naročnik:
Krajevna skupnost Šoštanj

Leto projekta:
2005

Vizualizacije:
Miran Šander

Trg svobode predstavlja eno najpomembnejših javnih površin v Šoštanju. Nova zasnova spremeni nekdanji trg, namenjen pretežno parkiranju, v večnamenski javni prostor, ki se nameni predvsem pešcem. Postane prostor zbiranja in prireditev na prostem, bogato ozelenjen, opremljen z elementi za posedanje. Zasnova trga omogoča dostop tudi funkcionalno oviranim osebam (invalidi, starši z vozički, starejši,…). Razporeditev elementov definira območja namenjena prometu, mirujočemu prometu, prehodu in dovozu za stanovalce ter dostop intervencijskim vozilom. Parkirni prostor je strogo omejen in lahko služi odprtemu javnemu programu za pešce.

Osrednji del trga je velika zvezna površina, ki sega čez cesto. Nanjo se umesti prostor za parkiranje, preostanek je namenjen pešcem in interventnim dostopom. V vzhodnem delu je preko osrednje površine speljana dovozna pot. Pred Občino se zasnuje velika ploščad, ki se preko širokih stopnic, ki lahko služijo kot tribune, poveže z osrednjim tržnim prostorom. Prostorske elipse so element ozelenitve in strukturiranja prostora, uporabne tudi kot klopi. Fontani predstavljata estetsko in klimatsko izboljšavo trga. Na mestu nekdanje improvizirane nadstrešnice gostinskega lokala se izvede nova nadstrešnica, ki se estetsko uskladi z novo zasnovo. Elementi, s katerimi dosežemo na relativno mali površini tako pestro možnost izrabe, so: uporaba tlaka, zasnova vertikalnih komunikacij (stopnice in klančine), zidovi, ozelenjene prostorske elipse, druga vegetacija, obstoječi spomenik, fontani, nova nadstrešnica, oglasni steber, klopca... Koncept izbire materialov sledi vodilnemu konceptu oblikovanja: uporabimo čim manjše število raznovrstnih materialov, bogastvo pojavnosti in prilagoditev funkcijam pa dosežemo z različno obdelavo. Osvetlitev deluje v novi zasnovi kot funkcionalen in estetski element. Svetloba osvetljuje ostale prostorske vnose in je sama tvorec prostorskega učinka.