Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Urbanistična zasnova Šoštanja

Šoštanj z Metlečami in Pohrastnikom

Krajinska arhitektura:
Piano Saša

Urbanizem:
Aleksandra Dolenec Gojevič
Gregor Gojevič
Saša Piano

Sodelavci:
Matija Kunst
Miran Šander
Robi Caglič

Naročniki:
Občina Šoštanj

Leto projekta:
2001 - 2002

Zaradi zmanjšane meje pridobivalnega prostora premogovnika se je razširilo ureditveno območje mesta. Na osnovi nagrajene natečajne rešitve skupine Gojevič & com. je bil izdelan analitični in programski del urbanistične zasnove, ki ohranja koncept treh ločenih grajenih zgoščenin (Šoštanj, Metleče, Pohrastnik) v sklopu zelenih zgoščenin in zaledja. Gradnja zapolnjuje obstoječa območja ali pa se umešča v prazna. Vsak vnos naj bi ohranjal kvalitete ter soustvarjal harmonijo med obstoječim in novim. Krožna povezava programsko in komunikacijsko poveže fizično ločena naselja. Mešanje programov različnega značaja omogoča neodvisnost naselij in delovanje celote. Zasnova odprtih prostorov sledi osnovnemu konceptu in se programsko usklajuje z njim. Opredeljuje se kot bolj ali manj grajena oz. bolj ali manj zelena. Kot poseben element je izpostavljena voda v vseh pojavnih oblikah. Tehnološka, urbana ali sonaravna reka s pritoki je nosilka zelenih vsebin mesta. Zgoščenine krajinskega značaja ostajajo nepozidana, različno intenzivna programska jedra. Območje obroblja enakomeren volumen gozda na jugu ter reliefno razgibano prepleten severni rob, kjer se okolje zajeda v notranjost, ta pa drsi v okolico.