Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Idejna zasnova ureditve dvorišča Rimske 9 in Slovenske 1

Ljubljana

Krajinska arhitektura:
Kučan Ana
Javornik Luka

Naročnik:
SPL d.d. Stanovanjska skupnost Rimske 9 in Slovenske 1

Leto projekta :
2006

Zasnova rešuje problem večplastne uporabnosti dvorišča v prostorskem smislu ter v smislu zagotavljanja zasebnosti in transformacije območja v občasno javno površino. Vsakodnevnemu bivanju je namenjeno območje nekdanjega vrta, ki ga prostorsko opredeljujejo obstoječa drevesa, večina dvorišča pa je namenjena parkiranju. Ob prireditvah se avtomobili umaknejo, kar omogoča uporabo celotnega dvorišča kot prireditvenega prostora. Glede na raznolikost značaja predvidenih komornih prireditev je bilo smiselno poiskati raznolike možnosti prostorske organizacije, ki bo omogočala smiselno in učinkovito rabo prostora v odvisnosti od značaja dogodka in pričakovanega števila obiskovalcev. Zato je parkovni prostor oblikovan tako, da omogoča vzpostavitev manjšega avditorija pod drevjem, medtem ko se za večje prireditve uporabi večji del dvorišča. V ta namen je na stik med obema prostoroma postavljena vrtljiva ploščad, ki lahko funkcionira kot klop, ležalnik ali oder.