Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

GZS

Ureditev urbanističnega kareja ob Gospodarski zbornici Slovenije
Ljubljana

Krajinska arhitektura:
Kučan Ana

Svetovalca:
dr. Aleksander Šiftar, mag. Ciril Krušnik

Naročnik:
Sadar in Vuga arhitekti

Načrt / izvedba:
1997 / 1999

Fotografija:
Bogdan Zupan