Za tiskalnik
Povezave
EKK - konvencija
 
 

Krajinska nagrada Sveta Evropa za obdobje 2008-2009 in 2010-2011

11. mednarodna konferenca Sveta Evrope za implementacijo Evropske konvencije o krajini

Carbonia, Sardinija, Italija 4.-5. junij 2012

Mednarodna konferenca z naslovom Krajinska nagrada Sveta Evropa, forum nacionalnih izborov, za obdobje 2008-2009 in 2010-2011, v okviru izvajanja ciljev Evropske konvencije o krajini, je bila 4. in 5. junija 2012 v Carboniji na Sardiniji. Potekala je v konferenčni dvorani v območju nagrajenega projekta za leto 2010/11 “ Carbonia Landscape Machine” kot prenova opuščenega rudnika premoga v Carboniji.
Konferenco je organiziral Svet Evrope skupaj z Ministrstvom za kulturno dediščino in aktivnosti iz Italije, z Regijo Sardinija, s Provinco Carbonia in Občino Carbonia.

S prispevki na konferenci so sodelovali predstavniki držav podpisnic konvencije in vodje projektov, ki so bili nagrajeni ali so dobili posebno priznanje v okviru nacionalnih izborov za Krajinsko nagrado Sveta Evrope.

Konferenca in nagrajeni projekti so bili razdeljeni v štiri vsebinske sklope:
  • Landscape in urban and peri-urban areas: Landscape for living,
  • Landscape routes and trails: Discovering landscape,
  • Landscape between nature and culture: Historic and alive landscapes,
  • Landscape methodologies and tools: Learning and acting for the landscape.

Namen konference je bil predstaviti vse projekte, ki so prejeli nagrado ali priznanje Sveta Evrope in ki so zmagali na dosedanjih nacionalnih izborih za kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino v letih 2008 – 2009 in 2010 – 2011. Predstavljeni primeri izvedenih projektov so kot primeri dobre prakse z vseh področjih varstva, razvoja in upravljanja krajin ter izobraževanja.

Za Slovenijo sta bila predstavljena dva projekta v okviru sklopa Landscape methodologies and tools: Learning and acting for the landscape/ Krajinske metodologije in orodja: Učenje in delovanje za krajine, ki sta bila nagrajena in sta prejela Priznanje posebne vrednosti projekta, kot primer dobre prakse.

Za nagrado Sveta Evrope za krajino (2008/2009) je bil v letu 2009 iz Slovenije nagrajen celovit projekt »Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji« (1998), katerega izdelovalec je bil Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška Fakulteta, vodja projekta sta bila prof. D. Ogrin in prof.dr. J.Marušič. Projekt je v imenu Oddelka za krajinsko arhitekturo, v Carboniji predstavila Jelena Hladnik, predstavnica Slovenije za Evropsko konvencijo o krajini.

Za nagrado Sveta Evrope za krajino (2010/2011) je bil v letu 2011 iz Slovenije nagrajen enoletni večplastni projekt »Mi urejamo krajino« (2004-2005), katerega izdelovalec je bilo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. Vodji projekta sta bili Jelena Hladnik in mag. Nataša Bratina Jurkovič. Projekt je v Carboniji predstavila Nataša Bratina Jurkovič, članica DKAS. Na konferenci so se predvajale nagrajene risbe otrok z likovno fotografskega natečaja projekta Mi urejamo krajino.

Seminarja se je udeležilo okrog 150 udeležencev iz vseh Evropskih držav, največ predvsem iz Italije. Na spletni strani Sveta Evrope lahko najdete program in poročilo mednarodnega seminarja. Do konca leta 2012 bodo izdali tudi zbornik s predstavljenimi prispevki oziroma nagrajenimi projekti v okviru Krajinske nagrade Sveta Evrope.

Oglejte si še:
- prezentacijo projekta Mi urejamo krajino na konferenci ter
- več o projektu Mi urejamo krajino na naši spletni strani.


mag. Nataša Bratina Jurkovič
Datoteke