Za tiskalnik
Povezave
EKK - konvencija
 
 

Nagrada Sveta Evrope za krajino

Nagrada Sveta Evrope za krajino je priznanje, ki se lahko podeli lokalnim ali regionalnim skupnostim in njihovim združenjem, ki so kot del krajinske politike države pogodbenice k tej konvenciji uveljavili politiko ali ukrepe za varstvo, upravljanje in/ali načrtovanje njihove krajine, pri čemer so se ti ukrepi in politika izkazali kot trajno učinkoviti in so tako lahko zgled drugim teritorialnim skupnostim v Evropi. Priznanje se lahko podeli tudi nevladnim organizacijam, ki so se posebej izkazale pri varstvu, upravljanju ali načrtovanju krajine.

Pravne podlage: Resolucija o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino (Resolution on the rules governing the Landscape Award of the Council of Europe), sprejeta februarja 2008.
Besedilo navodil v angleščini in slovenščini.

Cilj Evropske konvencije o krajini je spodbujati varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin, pa tudi spodbujati izobraževanje ter ozaveščanje javnosti o pomenu in vrednotah krajine. S tem namenom oziroma kot ukrep izvajanja ciljev konvencija je v 11. členu konvencije opredeljeno podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino na vsaki dve leti.


Nagrada za obdobje 2008-2009 in 2010-2011:

Nagrada je bila prvič razpisana v letu 2008 in se je podeljevala v letu 2009 ter drugič v letu 2010 in se je podeljevala v letu 2011. Na razpis je možno predložiti projekt, pobudo ali dejavnost:
- iz katerih so že razvidni konkretni rezultati, doseženi pri izvajanju, ki prispevajo k uveljavljanju ciljev kakovosti krajine,
- ki so bila končana in na voljo javnosti že vsaj tri leta do trenutka, ko se predložijo kandidature.

Slovenija je kandidature za nagrado Sveta Evrope za krajino v letih 2008 – 2009 in 2010 – 2011 izbrala na podlagi natečaja Ministrstva za okolje in prostor, ki je zadolženo za izvajanje Evropske konvencije o krajini v Sloveniji (poročilo o izboru 2009, poročilo o izboru 2010).

Nagrada v letu 2008-2009:
Za nagrado Sveta Evrope za krajino se je v letu 2009 potegovalo 8 držav. Prvo nagrado je dobila Francija za projekt obnove krajine v dolini Deule v provinci Lille. Posebno priznanje je bilo podeljeno Španiji.
Priznanje za posebno vrednost projekta, ki predstavlja primer dobre prakse je dobila tudi Slovenija za projekt »Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji«, katerega prijavitelj je bila Biotehniška fakulteta, izdelovalec Oddelek za krajinsko arhitekturo, vodja projekta sta bila prof. D. Ogrin in prof.dr. J.Marušič.

Nagrada v letu 2010-2011:
Za nagrado Sveta Evrope za krajino se je v letu 2010 potegovalo 14 držav. Prvo nagrado je dobila Italija in sicer mesto Carbonia za projekt Landscape machine. Poleg nagrade so bila podeljena še tri posebna priznanja za projekte, ki so jih dobile naslednje države: Španija, Slovaška, Anglija.
Priznanje za posebno vrednost projekta, ki predstavlja primer dobre prakse za druge države je dobila tudi Slovenija za enoletni projekt »Mi urejamo krajino« (2004-2005), katerega prijavitelj in izdelovalec je bilo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. Vodji projekta sta bili Jelena Hladnik in mag. Nataša Bratina Jurkovič.

Na spletni strani Sveta Evrope – Evropska konvencija o krajini si lahko ogledate vse projekte (nagrajene in druge), ki so do sedaj kandidirali za Nagrado Sveta Evrope za krajino.


Nagrada Sveta Evrope za krajino je častno priznanje politiki ali ukrepom lokalnih ali regionalnih oblasti ali njihovih združenj ali izrednim prispevkom nevladnih organizacij za trajnostno varstvo, upravljanje in/ali načrtovanje krajin.

Naslednji nacionalni izbor za kandidaturo za nagrado Sveta Evrope za krajino je letos, razpis bo objavljen v začetku septembra 2012.


*slika spodaj: Projekt Landscape Machine – Carbonia – prva nagrada Sveta Evrope za krajino leto 2010 -2011
Datoteke