Za tiskalnik
Povezave
Sorodne organizacije
 
 

Organizacije in združenja v Sloveniji

Odgovorno do prostora!
Mreža za prostor
Društvo arhitektov Ljubljana
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Slovensko konservatorsko društvo


Mednarodne organizacije

EFLA - European Foundation of Landscape Architecture
ELAN - European Landscape Architecture Network
UIA - International Union of Architects
Le Notre
ELASA - European Landscape Architecture Students Association
IFLA Europe- International Federation of Landscape Architects


Nacionalne organizacije

DSL - Dutch School of Landscape Architecture
HDKA - Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata
UPAS - Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije
AEP - Asociacion Espanola De Paisajistas
AILA - Australian Institute of Landscape Architects
ALA - Association of Landscape Architects of Serbia and Montenegro
APAP - Associacao Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas
BDLA - Bund Deutscher Landschaftsarchitekten
BSLA - Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen
BVTL - Belgische Vereniging van Tuinarchitecten en Landschapsarchitecten
CSLA - The Canadian Association of Landscape Architects
FFP - Fédération Française du Paysage
FILA - Félag íslenskra landslagsarkitekta
ISOLA - Indian Society of Landscape Architects
LAF - Landscape Architecture Foundation
The Landscape Institute
MARK - Suomen Maisema-arkkitehtiliitto - Finlands Landskapsarkitektförbund
NVTL - Nederlandse Vereniging voor Tuin en Landschapsarchitektuur
NZILA - The New Zealand Institute of Landscape Architects
OGLA - Österreichische Gesellschaft für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur
SILA - Singapore Institute of Landscape Architects