Za tiskalnik
Aktivnosti
Strokovna srečanja
 
 

Aktualna dejavnost stroke

1. letno strokovno srečanje DKAS
Lendava, september 1994

Organizacijski odbor

Aleš Hafner, Stanka Dešnik, Jože Novak in Jelka Habjan


Prispevki

Jože Novak, Živana Mejač: Razvojni trendi in pričakovani konflikti v prostoru
Igor Vučer: Varovalno planiranje
dr. Ivan Janez Marušič: Delovna področja krajinske arhitekture
Aleš Hafner, Suzana Simič: Varstvo narave in krajine
dr. Nikolaja Kravanja, mag. Jelka Hudoklin, Saša Piano: Posegi v krajino
mag. Janez Pogačnik: Urejanje gozdnega prostora
Janja Kokolj: CRPOV
mag. Niko Stare: Zeleni sistem Maribora
Jelena Hladnik, Helena Matoz: Splošna problematika voda
mag. Alenka Kocuvan Polutnik: Konkretne naloge
Janez Ori, Stanka Dešnik, Miran Gajšek, Rok Fazarinc in Janko Urbanek: Problematika varovanja in razvoja ob Muri


Uvodnik v zborniku

Društvo krajinskih arhitektov je po dveletnem delovanju organiziralo dvodnevno posvetovanje v Lendavi.

Ob prvem posvetu, ki ga je organiziralo društvo, smo si organizatorji zadali precej obsežno nalogo - predstaviti raznolikost dela krajinskih arhitektov v sedanjem trenutku. Prvi dan so bili na programu referati, ki so se nanašali na razvojne trende in konflikte v prostoru, na delovna področja krajinske arhitekture - s posebnim poudarkom na varstvu narave ter posegih v krajino; vodilna nit drugega dne pa je bila povezana z vodo. Splošnejši del je obravnaval pomen in vlogo vode kot sestavine prostora, posebni del pa problematiko varovanja in razvoja ob reki Muri. Posvet je bil zaključen z vožnjo po reki Muri, ko je bila priložnost za dodatne pogovore in izmenjavo mnenj in izkušenj.

Jelka Habjan
Datoteke