Za tiskalnik
Aktivnosti
Strokovna srečanja
 
 

Misliti Tivoli - posvet o izzivih celovitega upravljanja mestnega parka

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je v petek 12. oktobra v Ustvarjalnem centru Švicarija v Ljubljani, skupaj z MGLC – Ustvarjalni center Švicarija in Oddelkom za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani s podporo Ministrstva za okolje in prostor, Mestne občine Ljubljana in donatorjev izvedlo strokovni posvet na katerem so zbrani odprli razpravo o potrebi po celovitem upravljanju parka skozi različne vidike upravljanja. Več kot 130 udeležencev – krajinskih arhitektov, prostorskih načrtovalcev, varuhov kulturne dediščine in narave, predstavnikov upravljalcev in gospodarskih družb ter tudi posameznih zainteresiranih meščanov sta nagovorila Barbara Radovan z Ministrstva za okolje in prostor in podžupan Mestne občine Ljubljana Janez Koželj. Sledili so trije sklopi prispevkov domačih in tujih gostov, v odmorih je zbranim igral Lado Jakša, v času posveta sta bili na ogled razstava arhivskega gradiva o Tivoliju v izboru doc.dr. Marka Dobriloviča in razstava skic krajinskega arhitekta Aljaža Babiča.

Posvet »Misliti Tivoli – izzivi celovitega upravljanja mestnega parka«, je DKAS organiziral z namenom, da se osvetli različne vidike urejanja, opozori na opazno zgoščevanje programov in uporabnikov v parku ter da se tudi s pomočjo tujih primerov odpre razpravo o upravljanju. V izhodišču posveta stoji spoznanje, da pomen zelenih površin v urbanem okolju narašča, da se koristi urejenih zelenih površin zaveda vedno več ljudi, da pričakovanja po urejanju zelenih površin izraža vedno več področij zaradi česar se povpraševanje po urejenih zelenih površinah povečuje in to narekuje potrebo po celovitem in vključujočem upravljanju. Kot so pokazali prispevki, je Tivoli kot osrednji mestni park že več kot dve stoletji mestna prvina bivalnega, kulturnega in naravo varstvenega pomena. Pri rabi se v njem srečujejo posamezni prebivalci, družine in večje organizirane skupine, domačini in gostje, športniki, kolesarji in ljubitelji narave. Pri urejanju so v preteklosti lastnike in javno oblast vodili različni motivi, park vzdržuje javno podjetje Snaga, letos je park kot sestavni del Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib dobil novo strokovno vodstvo, ki je zavezano ustanovitvenemu aktu in zakonu o ohranjanju narave. V urejanje parka se aktivno vključujeta občinska zavoda za turizem in šport, kdo v aktualnem konceptu zagovarja potrebe prebivalcev, vsakdanjih uporabnikov parka iz bližnjih stanovanjskih območij, ni zares jasno.

Po posvetu objavljamo predstavitve vseh predavateljev, ki si jih lahko ogledate na povezavah na desni strani. Mislim predavateljev pa lahko prisluhnete tudi z ogledom posnetka posveta.

Za UO DKAS
Maja Simoneti in Tina Trampuš

Foto: Jure Gubanc
Datoteke