Za tiskalnik
Aktivnosti
Strokovna srečanja
 
 

Strokovni voden ogled po Ljubljani, srečanje Krajina-Krajobraz-Pejzaž

V okviru srečanja treh društev krajinskih arhitektov Slovenije, Hrvaške in Srbije (Krajina-Krajobraz-Pejzaž) smo 16. maja 2016 organizirali strokovni voden ogled po Ljubljani. Skupna tema poti je bila povezana s temo letošnje konference, in sicer zelena infrastruktura. Poudarek je bil na zelenih površinah in javnem prostoru starega mestnega jedra Ljubljane, govorili smo tudi o trajnostni mobilnosti, dostopnosti za vse, predvsem o dostopnosti za slepe in slabovidne, pa tudi o prenovah javnega prostora. V večjem delu poti je bil ključni poudarek tudi na kulturni dediščini in zapuščini Plečnikovih ureditev odprtega prostora. Sprehod smo začeli pri Herkulovem vodnjaku, nadaljevali preko Levstikovega trga, Krakovskega nasipa, do Trnovskega mostu, Križank, preko Vegove ulice, mimo Novega trga in NUKa na Kongresni trg ter preko Wolfove in Čopove ulice do Slovenske ceste, kjer so udeleženci s pomočjo pripomočkov za slepe in slabovidne poizkusili slediti talnemu taktilnemu vodilnemu sistemu. Na začetku poti nas je pozdravila prof. dr. Ana Kučan, ogled po Ljubljani pa so vodile krajinske arhitektke: mag. Darja Pergovnik, Mojca Balant, Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe in dr. Petra Vertelj Nared. Na sprehodu nas je spremljal krajinski arhitekt in fotograf Luka Vidic.

UO DKAS