Za tiskalnik
Aktivnosti
Krajinska politika
 
 

Konferenca Vse krajine štejejo! K večji kakovosti bivanja s krajinsko poltiko

10. oktobra je v Muzeju za arhitekturo potekal zaključni dogodek projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike - konferenca "Vse krajine štejejo! K večji kakovosti bivanja s krajinsko politiko". Na konferenci je bil predstavljen koncept Krajinske politike Slovenije.

Na konferenci so bile poleg projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine predstavljene še izkušnje izvajanja Evropske konvencije o krajini in krajinske politike v Kataloniji ter izvajanje EKK v Sloveniji in na Hrvšakem. Primer Katalonije je nazorno prikazal potencial celovitega urejanja krajine, ki ga zagovarja tudi koncept Krajinske politike Slovenije.

Drugi del konference je potekal v znamenju tradicionalnega srečanja društev krajinskih arhitektov Slovenije, Hrvaške in Srbije - Krajina Pejzaž Krajobraz. Tematsko se je konferenca osredotočila na krajine mestnega obrobja, kot prostore največjih konfliktov.

Okoli 100 zbranih poslušalcev sta ob začetku nagovorila državna sekretarka Ministrstva za kulturo mag. Petra Culleto ter državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor Aleš Prijon.

Vsebinski poudarki konference so zbrani na spletni strani projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine.

Posnetek konference si lahko ogledate na društvenem Youtube kanalu.

O konferenci je poročal tudi Katalonski observatorij za krajino.
Zbornik
Predstavitve