Za tiskalnik
Aktivnosti
Mesec KA
 
 

Mesec krajinske arhitekture 2013

torek, 2. april 2013
Predavanje: Posegi na območjih kulturne dediščine
Hiša arhitekture (ZAPS), Ljubljana, Vegova 8, ob 18.00
predava: Petra Jernejc Babič
Strokovna služba se vseskozi srečuje z neupoštevanjem posameznih gradiv za smernice ali kulturnovarstvenih pogojev pri posegih v registrirano dediščino. Ob zavedanju, da je varstvo kulturne dediščine varstvo dobrin, podedovanih iz preteklosti, ki so opredeljene kot odsev in izraz vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicije je dejstvo, da je večina dediščinskih objektov in območij ob zadnjih valorizacijah v bistveno slabšem stanju, zaskrbljujoče. Predavanje predstavlja nadaljevanje predstavitve Določanje urbanističnih meril in pogojev za gradnjo iz junija 2009, ko je bilo predstavljeno izvajanje zakonskih določil varstva. Na osnovi izhodišč, pomena in načina varstva bodo predstavljeni primeri dobre prakse kot tudi nerazumne odločitve, ki so sprejete zaradi dejstva, da je registrirana dediščina, ki nima statusa spomenika varovana le posredno: varstvo registrirane dediščine se namreč izvaja le prek nadzora posegov vanjo, kadar prostorski akt določa obveznost pridobitve kulturnovarstvenega soglasja za posege v dediščino.

Oglejte si predstavitev s predavanja Petre Jernejc Babič: Posegi na območjih kulturne dediščine.

torek, 9. april 2013
Predavanje: O japonskih vrtovih
Hiša arhitekture (ZAPS), Ljubljana, Vegova 8, ob 18.00
predava: mag. Alenka Kocuvan Polutnik
Japonska je dežela, ki je v naših mislih povezana z vrtovi, vrtovi pa z javorji in kamnito krajino suhih vrtov. Javor, momiji, predstavlja ikono japonskih vrtov in je priljubljen objekt japonske umetnosti, poezije, literature, keramike, slikarstva. Jesen v japonskih vrtovih je poleg pomladi, časa ko cvetijo češnje, najbolj atraktiven čas za oglede vrtov. Dnevno spreminjanje in stopnjevanje intenzivnosti barv javorjevih listov v jeseni je težko pričakovani trenutek mnogih obiskovalcev, ki z veliko vnemo obiskujejo priljubljene lokacije, kjer se javorji najlepše obarvajo in oblikujejo čudovite vrtne scene.Druga posebnost Japonske so suhi vrtovi, simbolna kamnita krajina, ki jih bomo spoznali iz predstavitve suhih vrtov Mireia Shigemorija, umetnika vrtov iz preteklega stoletja.

Oglejte si predstavitev s predavanja mag. Alenke Kocuvan Polutnik (zaradi velikosti datoteke je v treh delih): Japonski vrtovi - 1.del, 2. del in 3. del

četrtek, 11. april 2013
Strokovno vodstvo po Severnem mestnem parku Navje v Ljubljani
Severni mestni park Navje v Ljubljani, ob 17.00
vodstvo: Andrej Erjavec in Mojca Balant
Preberite kratko poročilo o dogodku s slikami: slika 1, slika 2, slika 3

torek, 16. april 2013
Predavanje: Načrti krajinske arhitekture v očeh izvajalcev zasaditev
Hiša arhitekture (ZAPS), Ljubljana, Vegova 8, ob 18.00
predavatelja: Andreja Vučer in Andrej Strgar
Na predavanju, ki bo še posebej zanimivo za vse projektante, bosta prikazala zadrege in težave, s katerimi se srečujeta pri pripravi ponudb na podlagi načrtov krajinske arhitekture in različnih razpisov. Ti so večkrat poenostavljani in nedorečeni in kot taki ne omogočajo primerljivosti med različnimi ponudniki, kar je slabo za ponudnika (kriterij najnižje cene), naročnika (ne ve točno, kaj bo dobil) in tudi projektanta (izvedba je lahko zelo drugačna, kot je koncept oblikovanja v načrtu). Predstavila bosta tudi praktične napotke, kako lahko projektanti s primernimi popisi in kvalitetnimi načrti dosežejo, da pri izvajanju del ne prihaja do odstopanj od projekta in nekvaliteten izvedbe.

četrtek, 18. april 2013
Podeželska krajina kot razvojni potencial - povezava
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, Grad Fužine, 9.00 - 15.00
organizator: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

Zaključke posveta, sporočilo za medije in fotografije z dogodka najdete na spletni strani posveta Podeželska krajina kot razvojni potencial.

petek, 19. april 2013
Otvoritev razstave članov društva v sklopu dogodkov ob 10. obletnici ustanovitve Krajinskega parka Goričko
Viteška dvorana gradu Grad, Krajinski park Goričko, ob 18.00
Ob 10. obletnici delovanja krajinskega parka Goričko so v parku pripravili vrsto prireditev. Eden od dogodkov je bila otvoritev razstave članov DKAS, ki je bila novembra 2012 že postavljena v Hiši arhitekture (ZAPS).

Preberite: kratko poročilo z otvoritve razstave v gradu na Goričkem
Oglejte si: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4, slika 5

sobota, 20. april 2013
Delavnica: Sprehod po Cankarjevi z belo palico
Cankarjeva ulica v Velenju, 8.00 – 14.00
vodstvo: dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht in Saša Piano
Delavnica želi pokazati izkušnjo iz sveta slepih in slabovidnih z namenom, da bi se podrobneje seznanili s problematiko dostopnosti do prostora za vse uporabnike. Cilj sprehoda je prehoditi kratko pot in ob tem spoznavati možnosti orientacije v prostoru ob odsotnosti vida.

Preberite: kratko poročilo o delavnici v Velenju
Oglejte si še slike: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4, slika 5, slika 6, slika 7, slika 8, slika 9, slika 10, slika 11 in slika 12

torek, 23. april 2013
Predavanje: O delu okoljskega inšpektorja
Hiša arhitekture (ZAPS), Ljubljana, Vegova 8, ob 18.00
predava: Nevenka Žvokelj
Prostorski načrtovalci se pri svojem delu srečujejo s številnimi okoljskimi omejitvami, ki zahtevajo iskanje optimalnih, z omejitvami skladnih projektnih rešitev. Namen predavanja je predstavitev zakonskih omejitev Zakona o varstvu okolja, Zakona o vodah, Zakona o ohranjanju narave ter predstavitev posledic neupoštevanja predpisov pri posegih v prostor in okolje tako za načrtovalce kot tudi za investitorje. Predavateljica ima bogate izkušnje kot inšpektorica za okolje v Inšpekciji za okolje in naravo, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Največ deluje na področju zavarovanih območij narave in odlaganja odpadkov na odlagališčih, pred tem pa je delala na področju nadzora priprave prostorske in projektne dokumentacije za odseke avtoceste, na komunalnem področju.
Datoteke