Za tiskalnik
Aktivnosti
Mesec KA
 
 

Mesec krajinske arhitekture 2010

Letošnji Mesec krajinske arhitekture so zaokrožili štirje dogodki, trije v organizaciji Društva krajinske arhitekture in eden Ministrstva za okolje in prostor. Poleg tega je društvo v aprilu lansiralo tudi Anketo o krajini, s katero je želelo zbrati mnenja članov in nečlanov DKAS o obravnavi krajine v sistemu urejanja prostora v navezavi na sektorske predpise in izvajanje Evropske konvencije o krajini. Slovenska krajina se je zelo spremenila, deli slovenskega prostora so degradirani ali neprepoznavni zaradi poselitve in infrastrukture, meni večina vprašanih v anketi o krajini, ko primerja današnje stanje krajine s stanjem pred 30 leti. Kaj pa menite vi? Sodelujte v anketi ali pa si preberite zbrane odgovore. S temi dogodki in njihovimi sporočili društvo aktivno prispeva k akciji Odgovorno do prostora, katere partner je.

Izpolnite ali preberite anketo oziroma poglejte rezultate ankete.

Krajina ima za človeka in družbo številne pomene, ki jih bolj ali manj uspešno obravnava v okviru svojih politik. Na Okrogli mizi, 13. aprila 2010 o prihodnosti slovenske krajine so predavatelji opozorili na neustrezno obravnavo krajine v prostorski zakonodaji in izpolnjevanje obveznosti države na področju izvajanja Evropske konvencije o krajini, udeleženci omizja pa so poudarili problematiko in možnosti ohranjanja in celostnega razvoja krajine v prihodnje. Z ugotovitvami so bila seznanjena tudi vladna ministrstva.

Sporočilo za javnost, predstavitev Izvajanje Evropske konvencije o krajini v Sloveniji in predstavitev Načrtovanje, upravljanje in varstvo krajine v Sloveniji.

Poleg projektov krajinske arhitekture in njihovih realizacij, ki so bili predstavljeni na razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju od 14. 4. 2010 do 10. 5. 2010, je prof. Dušan Ogrin predstavil knjigo Katalog del, ki prikazuje bogato bero udejstvovanja utemeljitelja krajinske arhitekture na slovenskem.

Ljubljansko barje nas je, 22. aprila 2010 na Dan zemlje kljub vetrovnemu in mrzlemu vremenu očaralo s svojo bogato zgodovinsko in naravovarstveno vsebino ter krajinskimi značilnostmi, ki so nam jih predstavili župan občine Brezovica, ornitolog, biolog, kmetijski svetovalec, krajinska arhitektka in direktorica novoustanovljenega krajinskega parka.

V aprilu nas je v svoje prostore povabilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je na 23 posterjih pripravilo razstavo Slovenske krajine, značilnosti, vloga in pomen. Prvi del je prikazal pet prepoznavnih slovenskih krajinskih regij, drugi del štiri slovenske predloge za nagrado Sveta Evrope za krajino in tretji del pa je skozi krajinske podobe in besede spregovoril o različnih pomenih krajine.
Datoteke