Za tiskalnik
Aktivnosti
Mesec KA
 
 

Mesec KA 2022 - IDENTITETA KRAJINSKE ARHITEKTURE

Aprila se krajinske arhitektke in krajinski arhitekti pod okriljem Mednarodne zveze krajinskih arhitektov - IFLA posvečamo promociji poslanstva in vloge naše stroke. V Sloveniji aktivnosti v času Svetovnega meseca krajinske arhitekture - MKA tradicionalno poganja Društvo krajinskih arhitektov - DKAS. Letos je vodstvena ekipa DKAS za naslovno temo MKA izbrala identiteto stroke, njenega znanja, dela, jezika in razmislekov, načrtovalskih rešitev, oblikovalskega registra in celokupnega prispevka k urejanju, rabi in prepoznavnosti prostora. Identiteti te še vedno relativno mlade stroke se bodo posvečali tedenski pogovori, o rešitvah in delovanju strokovnjakov bodo po svoje govorili dogodki in razstave v času MKA. Identiteta stroko določa, jo utemeljuje in razlikuje od drugih.

Letos slovenska krajinska arhitektura praznuje dve pomembni obletnici, 50-letnico začetka študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in 30-letnico ustanovitve Društva krajinskih arhitektov. Medtem ko študij predstavlja temelje znanja in razvoja stroke, DKAS predstavlja pomembno vezno tkivo in platformo za sodelovanje med članicami in člani različnih generacij in praks. Krajinske arhitektke in krajinski arhitekti delujejo na zelo različne načine v zelo širokem polju dejavnosti, od prostorskega načrtovanja do projektiranja, urbanizma, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine do kmetijstva, komunale in šolstva, v javni upravi, zasebnih podjetjih in kot samostojni podjetniki in kulturni delavci. Zaznamujeta jih poslanstvo in identiteta stroke, ki deluje na presečišču praks urejanja prostora, v stalnem iskanju ravnovesja med družbenimi potrebami in okoljskimi in prostorskimi možnostmi.
Pridružite se nam na dogodkih širom Slovenije, spoznajte se z nami in s krajinsko arhitekturo, zanimivo bo.