Za tiskalnik
Aktivnosti
Mesec KA
 
 

Mesec krajinske arhitekture 2019

Vse krajine štejejo!

Aprila bomo v Sloveniji že dvanajsto leto zapored praznovali Mesec krajinske arhitekture. Z različnimi dogodki bomo krajinske arhitektke in krajinski arhitekti predstavljali svoje delo in poslanstvo širši zainteresirani javnosti. Letos bo praznovanje potekalo pod geslom Vse krajine štejejo! in bo posvečeno krajinski politiki in ozaveščanju o pomenu in vrednosti krajine za kakovost bivanja, narodno identiteto in vzdržni razvoj.

Z aktualnimi vprašanji razvoja slovenske krajine se DKAS ukvarja v projektu Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike, projekt podpira Ministrstvo za okolje in prostor, pri izvajanju sodelujeta tudi IPOP in CIPRA Slovenija. Namen projekta je opozoriti na problem nenadzorovane preobrazbe slovenske krajine in izgubljanja krajinske identitete ter sprožiti vključujoč proces oblikovanja rešitev za celovito varstvo, načrtovanje in upravljanje krajine. Stroka si prizadeva oblikovati izhodišča za oblikovanje širokega družbenega dogovora o varstvu in razvoju slovenske krajine, ki bo povezal in uskladil pričakovanja, cilje in ukrepe različnih področij in akterjev. Za sprejem dogovora o krajinski politiki Slovenije je ključno, da je krajina prepoznana kot družbena vrednota. Za Mesec krajinske arhitekture smo pripravili pester program dogodkov, od predavanj in pogovorov, do vodenih ogledov in sprehodov, razpravljali bomo o slovenskih krajinah od Goričkega do Pirana, ponovno bodo na ogled številne razstave ter vožnja z ladjico, novi bosta akcija sajenja dreves ter Instagram akcija #vsekrajinestejejo.

Praznovanje Meseca krajinske arhitekture se bo nadaljevalo tudi v maju in se bo zaključilo s predavanjem profesorja Thorbjörn Anderssona in Praktikumom: Priložnosti za krajinske arhitekte v torek, 7. maja 2019, v Mestnem muzeju Ljubljana. Že zdaj pa DKAS napoveduje razstavo Krajina. Včeraj. Danes! Jutri? ter zaključni dogodek projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine, ki bosta oktobra.

Koledar dogodkov sproti dopolnjujemo, o posameznih dogodkih pa vas bomo sproti obveščali preko spletne strani DKAS in družabnih omrežij Facebook profil DKAS, Twitter in Instagram pod oznakami #WLAM2019 #MKA2019 #DKAS #meseckrajinskearhitekture #vsekrajinestejejo #Krajinskapolitika.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in z nami razmišljate o krajini kot vrednoti, o urejanju prostora ter o delu in poslanstvu krajinskih arhitektov.

Upravni odbor DKAS
#WLAMSI2019 #MKA2019 #DKAS #meseckrajinskearhitekture #vsekrajinestejejo #krajinskapolitika
www.krajinskapolitika.si
MKA2019 Vabila
KOLEDAR VSEH DOGODKOV

29. 3. Otvoritev obnovljenega drevoreda med Gostilno Čad in vilo Marije Vere, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

29. 3. Simpozij Interdisciplinarnost v izobraževanju prostorskih načrtovalcev, Ljubljana

29. 3. Odkrivati Tivoli, sprehod po parku, Ljubljana

30. 3. Skrite krajine Pirana, Piran

2. 4. Krajine, lebdenje med sanjami in resničnostjo - Vesna Kitthiya, razstava risb, Velenje

3. 4. Predstavitev zgodovinskega konteksta ob kolesarski poti med Bledom in Bohinsjko Bistrico, predavanje v sklopu Jesenkovega popoldneva, Škofja Loka

5. 4. O drevesih ZA drevesa: ko se korenin zavemo, Izola
5.4. Di alberi PER gli alberi: la nostra consapevolezza delle radici, Isola

5. 4. Sajenje dreves v sadnem vrtu Parka dvorca Dornava, Dornava

6. 4. A Velika planina tudi tebe zanima?, Velika planina

10. 4. Krajina obalnega pasu med krajinskima parkoma solin, Lucija

11. 4. Ustvarjene in sposojene krajine v Arboretumu Volčju Potok

11. 4. Daljne krajine in japonski vrt, Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor

12. 4. Daljne krajine in japonski vrt, Knjižnica Velenje, Velenje

12. 4. Predavanje o obnovi in gradnji suhega zidu, Ekomuzej Pivška presihajoča jezera, Slovenska Vas

13. 4. Delavnica obnove in gradnje suhega zidu: Obnova suhega zidu na Šobčevi domačiji, Kal

14. 4. Tiskanje z drevesnimi listi, Arboretum Volčji Potok

16. 4. Krajine razpršene poselitve - sestanek mreže EUCALAND, Sela pri Ratežu

16. 4. Krajina je od vseh nas: prispevajte za varstvo in razvoj krajine na Primorsko-notranjskem, Pivka

16. 4. ICOMOS Mednarodni dan spomenikov in spomeniških območij: Priložnosti dediščine slovenskega podeželja, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana

18. 4. Reka - mnogoplasten naravni element mesta in krajine: vožnja z ladjico po Ljubljanici, Ljubljana

23. 4. Urejanje krajine - slovenska krajinska politika, Ljubljana

25. 4. Krajinski arhitekti - konservatorji na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Maribor

27. 4. Kulturna krajina Jovsov s Kapelskih goric: voden sprehod po Koščevi poti, Kapele

5. 5. Jane's Walk: Sprehod v Portoval, Novo mesto

7. 5. Praktikum: Priložnosti za krajinske arhitekte + predavanje prof. Thorbjorna Anderssona v soorganizaciji z Landezine, Mestni muzej, Ljubljana

Celoten april: Vse krajine štejejo! 30 podob krajinske arhitekture, Instagram