Za tiskalnik
Aktivnosti
Mesec KA
 
 

Mesec krajinske arhitekture 2018

PO MESECU KRAJINSKE ARHITEKTURE 2018

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) vsako leto z različnimi dogodki obeleži april, svetovni mesec krajinske arhitekture, ki ga je leta 2007 razglasila Mednarodna zveza krajinskih arhitektov (IFLA). Krajinski arhitekti s svojim znanjem in delom na različnih področjih in ravneh urejanja prostora prispevamo h kakovosti, varstvu in razvoju krajin, javnih in zasebnih, v urbanem okolju in območjih ohranjene narave. Tudi v letošnjem aprilu, Svetovnem mesecu krajinske arhitekture, smo krajinski arhitekti širili svoje poslanstvo med širšo zainteresirano javnost in predstavljali svoje prispevke k urejanju prostora in h kakovosti okolja.

Skupaj s številnimi podporniki, posamezniki in organizacijami, smo v letu 2018 pripravili 46 dogodkov, namenjenih odraslim in otrokom, meščanom, krajanom in strokovni javnosti: predavanja, pogovore in okrogle mize strokovnjakov s področja krajinske arhitekture, s krajinskimi arhitekti in s strokovnjaki s področja urejanja prostora, knjižne, likovne in fotografske razstave, ustvarjalne in načrtovalske delavnice za odrasle in za otroke, vodene sprehode in oglede kulturne in urbane krajine, fotosafari, plovbo po Ljubljanici, odraslim in otrokom smo ponudili v branje strokovno in poljudno literaturo pa tudi prozo in poezijo o rastlinah in krajinski arhitekturi.

Osrednja pozornost je bila tokrat posvečena odkrivanju, raziskovanju in interpretaciji kulturne dediščine. Društvo krajinskih arhitektov se je tako pridružilo praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine, ki poteka pod geslom "Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost".

Posebej izpostavljamo prvi dogodek v Mesecu krajinske arhitekture 2018, ki je bil v Ljubljani namenjen odprtju razstave fotografskih natečajev DKAS in pogovoru s predsedniki DKAS. Z zbranimi predsedniki se je dr. Petra Vertelj Nared sprehodila po spominih delovanja društva. Od začetkov, ko se je društvo šele postavljalo na noge, do tega, da sta DKAS in stroka v 25. letih postala prepoznavni sogovornik pri vprašanjih urejanja prostora. Posnetek pogovora si lahko ogledate na povezavi

Seznam vseh dogodkov je razviden iz koledarja dogodkov, ki je bil objavljen na spletni strani društva. O dogodkih smo poleg objavljenega preglednega koledarja javnost in medije obveščali na spletni strani, na facebook profilu DKAS pa dnevno napovedovali dogodke. V številnih krajih so bila obvestila o dogodkih objavljena v napovednikih in lokalnih medijih. Informacije o dogodkih pa so organizatorji in udeleženci širili tudi preko (svojih) družabnih omrežij.VABILO K PRAZNOVANJU MKA18

Aprila bo DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije že enajsto leto zapored tudi v Sloveniji organiziralo praznovanje Meseca krajinske arhitekture. Na različnih dogodkih bomo krajinski arhitekti predstavljali svoje strokovno poslanstvo in delo širši zainteresirani javnosti. Osrednja pozornost bo tokrat posvečena odkrivanju, raziskovanju in interpretaciji kulturne dediščine. Društvo krajinskih arhitektov se bo tako pridružilo praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine, ki poteka pod geslom "Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost".

Krajinski arhitekti s svojim znanjem in delom na različnih področjih in ravneh urejanja prostora prispevamo h kakovosti, varstvu in razvoju krajin, javnih in zasebnih, v urbanem okolju in območjih ohranjene narave. V aprilu, Svetovnem mesecu krajinske arhitekture, širimo svoje poslanstvo tudi med širšo zainteresirano javnost in predstavljamo svoje prispevke k urejanju prostora in h kakovosti okolja.

Letošnji program Meseca krajinske arhitekture – MKA2018 vključuje dogodke po vsej Sloveniji, od predavanj in pogovorov, do vodenih ogledov, sprehodov in vožnje z ladjico. Napovedanih je že več kot štirideset dogodkov, med njimi posebej izpostavljamo: Pogovor z bivšimi predsedniki Društva krajinskih arhitektov Slovenije (5. aprila 2018) in Srečanje s krajinskimi arhitekti konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (12. aprila 2018).

Pogovor z nekdanjimi predsedniki DKAS bo hkrati svojevrsten odmev na lansko praznovanje 25. obletnice delovanja DKAS v Lendavi. S predsedniki se bo 5. aprila 2018 od 18:30 dalje v Mestni knjižnici Ljubljana (Enota Šiška, Trg komandanta Staneta 8) pogovarjala dr. Petra Vertelj Nared. Pogovoru bo sledila otvoritev fotografske razstave iz dveh tematskih fotografskih natečajev DKAS (Kulturna krajina in
strukture v krajini, 2013 in Oblikovane krajine, 2017).

Značilnosti in posebnosti svojega področja dela, izhodišča in problematiko ohranjanja vrtnoarhitekturne dediščine in kulturne krajine ter konkretne primere iz prakse bodo predstavili krajinski arhitekti konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pod vodstvom mag. Mary Lah 12. aprila 2018 ob 11:00, v prostorih Spomeniškovarstvenega centra v Ljubljani (Trg francoske revolucije 3).

Koledar dogodkov se bo na internetni strani DKAS sproti dopolnjeval, o posameznih dogodkih bodo DKAS in organizatorji obveščali tudi preko lokalnih medijev in družabnih omrežij (Facebook, Instagram), sledite tematskim oznakam: #WLAMSI2018 #MKA2018 #DKAS.

Drage kolegice in kolegi! Prijazno vabljeni k sodelovanju in udeležbi, povabite na dogodke svoje bližnje, prijatelje, znance in poslovne partnerje ter prispevajte k širjenju znanja in poznavanju naše stroke.

Upravni odbor DKAS
MKA2018 KOLEDAR
MKA2018 VABILA
LJUBLJANA
5. 4.: Pogovor s predsedniki DKAS in odprtje fotografske razstave

7. 4.: Stanko Kristl, arhitekt. Strokovno vodstvo po razstavi Humanost in prostor

10. 4.: Igrače malo drugače

12. 4.: Krajinski arhitekti - konservatorji na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije

12. in 14. 4.: Voden interpretativni sprehod v Dragi pri Igu

13. 4.: Souvani in njihov park v Volčjem Potoku, odprtje razstave
13. - 30. 4.: Souvani in njihov park v Volčjem Potoku, razstava

14. 4.: Fotosafari dreves, ki niso le za les

14. 4.: Zgodbe dreves, ki niso le za les

15. 4.: Plovba po Ljubljanici

16. 4.: Ogled Plečnikovega vrta

17. 4.: 1. Praktikum: Krajinska zasnova - kdaj in kako jo pripraviti?

19. 4.: Souvani in njihov park v Volčjem Potoku, predavanje z vodstvom po razstavi

20. 4.: Šola z razgledom: Pogledi na naše mesto in naš planet

21. 4.: Drevesom prijazno mesto

24. 4.: Vrednotenje pomenov odprtega prostora v območjih naselbinske dediščine

VELENJE
10. 4.: Čajanka na gradu

19. 4.: Ali prepoznamo kulturno dediščino mesta Velenje?

3. - 30. 4: Krajinska arhitektura na policah Mestne knjižnice Velenje

IZOLA
6. 4.: O drevesih ZA drevesa: Parki, vrtovi in drevoredi v Izoli
PARLANDO degli alberi AIUTANDO gli alberi: Parchi, giardini e viali a Isola

PIRAN
14. 4.: Voden sprehod / Passegiata guidata (10:00)
14. 4.: Voden sprehod / Passegiata guidata (15:00)

15. 4.: Delavnica na plaži / Laboratorio in spiaggia

15.4.: Pogovor ob kavi / Conversazione al caffe

ŠMARTNO OB PAKI
3. - 30.4.: Krajinska arhitektura na policah knjižnice Šmartno ob Paki

ZNOJILE PRI KRKI
12. 4.: Naša kulturna dediščina: dolina zgornje Krke - izzivi in priložnosti za razvoj

POLZELA
17. 4.: Voden sprehod po vrtu dvorca Šenek

CERKNICA
22. 4.: Kulturna krajina Cerkniškega jezera s Slivnice

NOVA GORICA
28. 4.: Zgodovinski park za 21. stoletje

RIBNICA
4. 5.: Sprehod po Ribnici - Od Ideala do kolodvora

PIŠECE
25. 4.: Sprehod med drevesi grajskega vrta ob gradu Pišece