Za tiskalnik
Aktivnosti
Mesec KA
 
 

Mesec krajinske arhitekture 2017

Letos Društvo krajinskih arhitektov Slovenije že deseto leto zapored praznuje Mesec krajinske arhitekture. Vse od leta 2007, ko je Mednarodna zveza krajinskih arhitektov (IFLA) sledila zgledu Ameriške zveze (ASLA) in razglasila april za mesec krajinske arhitekture, si tudi slovenski krajinski arhitekti prizadevamo širiti razumevanje naše stroke v javnosti. Letos praznovanje povezujemo tudi s praznovanjem 25 obletnice delovanja društva in 70 letnice delovanja Biotehniške fakultete v okviru katere že od leta 1972 poteka študij krajinske arhitekture v Sloveniji.

Krajinska arhitektura velja za mlado stroko. Razvila se je v času hitre rasti mest in razvoja industrije konec 18. stoletja. Z leti si je utrdila položaj med inženirskimi strokami s tem, ko je v urbanizem in urejanje prostora prispevala znanje o delovanju narave in varstvu okolja ter povezala funkcionalnost prostora s podobo. Danes krajinski arhitekti s svojim znanjem in delom na različnih področjih in ravneh urejanja prostora prispevamo h kakovosti, varstvu in razvoju krajin, javnih in zasebnih, urbanih in kulturnih. V aprilu, svetovnem mesecu krajinske arhitekture, pa širimo svoje poslanstvo tudi med zainteresirano javnost in predstavljamo svoje prispevke h kakovosti urejanja prostora.

Letos program Meseca krajinske arhitekture spet vključuje veliko zanimivih dogodkov v različnih krajih po Sloveniji, tu so pogovori o knjigah, sprehodi po obmorskih terasastih krajinah, delavnice za otroke in odrasle, predstavitve knjig, razstave in organizirani pogovori. Osrednji domači aprilski dogodek, na katerem se bo bržčas zbralo največ udeležencev, pa bo strokovno srečanje Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti, ki ga v znak praznovanja 70 letnice Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in 25 letnice delovanja društva skupaj prirejata Oddelek za krajinsko arhitekturo in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. Čez mejo pa bo glavni dogodek Meseca krajinske arhitekture konferenca v Rovinju z naslovom Turizem in krajinska arhitektura (od 24. do 27. aprila 2017). Dogodek v okviru tradicionalnih srečanj društev krajinskih arhitektov treh držav (Hrvaške, Srbije, Slovenije) in ob 25 letnici svojega delovanja organizira prijateljsko Društvo krajinskih arhitektov Hrvaške (HDKA).

Zavedanje o nujnosti vzdržne rabe naravnih virov ter spoštovanja dostojanstva človeka, narave in kulturnih sestavin prostora, so temelja etična načela krajinskih arhitektov Slovenije, zapisana tudi v Etičnem kodeksu društva. Aktivno in ustvarjalno uveljavljanje teh načel je temeljno poslanstvo našega poklica. Odgovornost zahteva od nas, da spremljamo razmere v prostoru in družbi, da se javno odzivamo na prostorske in okoljske probleme ter se vključujemo v sistemske razprave o urejanju prostora. Pogosto ugotavljamo, da angažiranost stroke ne zadošča in da zakonodajne rešitve nastajajo mimo priporočil stroke in ne oziraje se na vplive, ki jih povzročajo v okolju in družbi. Zato si toliko bolj zavzeto prizadevamo razlagati probleme na razumljiv način in vključiti v razpravo široko zainteresirano javnost. Krajinski arhitekti se zelo dobro zavedamo pomena dobrega sodelovanja udeležencev v urejanju prostora, vemo, da je kakovost slovenske krajine odvisna od vztrajne skrbne in odgovorne rabe, od sodelovanja lastnikov, uporabnikov in skrbnikov različnih interesov. Zato verjamemo, da je treba razvoj v prostoru načrtovati, se o njem široko in odkrito posvetovati ter oblikovati trdna in odgovorna zavezništva za uresničevanje načrtov. Zato podpiramo celovito in vključujoče planiranje prostorskega razvoja, ki ga preko mednarodnih institucij priporoča mednarodna strokovna javnost. Krajinski arhitekti si prizadevamo, da bi Slovenija z novimi spremembami zakonodaje ujela ritem najboljših.

Aprila se bomo o tem in marsičem drugem kar nas vznemirja in navdihuje spet veliko pogovarjali tudi z gosti na prireditvah Meseca krajinske arhitekture. Jubilejni, deseti, Mesec krajinske arhitekture bo pester in zanimiv za vse.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in z nami razmišljate o urejanju prostora in o delu in poslanstvu krajinske arhitekture. Program dogodkov se sproti dopolnjuje. O posameznih dogodkih pa vas bomo tudi sproti obveščali preko družabnih omrežij (Facebook, Twitter #WLAMSI2017 #MKA2017 #DKAS).

Hkrati ponovno vabimo vse kolege, da se pridružite dogajanju. Še vedno je čas, da organizirate zanimiv dogodek in da ga umestimo na program!

Za DKAS Maja Simoneti in Saša Piano
MESEC KA 2017 - KOLEDAR
MESEC KA 2017 - NAJAVA