Za tiskalnik
Aktivnosti
Mesec KA
 
 

Mesec krajinske arhitekture 2014

torek, 1. april 2014
Predavanje: Celovite presoje vplivov na okolje in njene vsebine kot predhodni pogoj za pridobivanje evropskih sredstev
Hiša arhitekture (ZAPS), Ljubljana, Vegova 8, ob 18.00
Predavala je: Vesna Kolar Planinšič.
V predavanju je bilo predstavljeno področje celovite presoje vplivov na okolje v luči izvajanja evropske direktive. Predhodni pogoj za črpanje sredstev EU je učinkovito izvajanje celovite presoje, usposobljenost ekipe in usposabljanje. V zvezi s tem je bil predstavljen pregled dosedanjega izvajanja in dosežkov vključevanja okoljskih ciljev v plane in programe s področij energetike, prometa, urejanja voda, preskrbe s pitno vodo, prostorskega načrtovanja, kmetijstva in drugih področij. Predstavljeni bodo tudi opomini evropske komisije na tem področju.

četrtek, 3. april 2014
Okrogla miza: Pomen in dosežki krajinske arhitekture pri reševanju razvojnih problemov v Sloveniji
Sejem GREEN, Gornja Radgona, Cesta na Stadion 2, v predavalnici v hali B, 13.00 - 14.30
Moderatorka: mag. Jelka Hudoklin.
Na okrogli mizi so bili predstavljeni študij, stroka, pomen in problematika v prostorskem načrtovanju.

četrtek, 3. april do nedelja, 6. april 2014
Razstava: Razstava ob 20 – letnici delovanja društva
Sejem GREEN, Gornja Radgona, Cesta na Stadion 2

torek, 7. april 2014
Predavanje: Prostorski načrtovalec - podjetnik
Hiša arhitekture (ZAPS), Ljubljana, Vegova 8, ob 18.00
Predavala je: Suzana Simič
Kako pridobiti in organizirati ustrezno delovno skupino? Kakšno opremo, sredstva potrebuje podjetje, ki se ukvarja s prostorskim načrtovanjem? Kako pridobiti naročnike in kako jih obdržati? Kako urejati finance? Kako skrbeti za nenehno strokovno izpopolnjevanje in motivacijo zaposlenih? Kako poslovati v krizi? Kakšne so specifične težave, s katerimi se spopada tako podjetje in kako jih obvladovati?
V predavanju bodo predstavljene praktične izkušnje direktorice zasebnega podjetja Acer Novo mesto d.o.o. z osnovno dejavnostjo prostorsko načrtovanje. Njene izkušnje so bile pridobljene z ustanovitvijo in razvojem podjetja, ki je danes, po več kot 20-tih letih delovanja, eno od večjih v regiji in ima trenutno 12 redno zaposlenih.
Enostavnih odgovorov na ta vprašanja sicer ni, zato jih na predavanju ne boste našli, pač pa bo predavateljica predstavila razmišljanja in izkušnje, ki morda ponujajo možnost za rešitev katerega od problemov, s kakršnimi se srečujemo podjetniki - prostorski načrtovalci, pa tudi arhitekti in krajinski arhitekti nasploh. In to je tudi namen tega predavanja.


sobota, 12. april 2014
Ekskurzija: Celje
Preberite kratko poročilo o ekskurziji v Celje.

torek, 15. april 2014
Predavanje: Drevesa na javnih površinah
Hiša arhitekture (ZAPS), Ljubljana, Vegova 8, ob 18.00
Predavala je: Maja Simoneti
Na mestna drevesa bomo pogledali kot na gradnike kakovosti bivanja in lepote mestnega okolja ter razmišljali o tem, kako pomen dreves upoštevamo pri načrtovanju in oblikovanju naselja. Osredotočili se bomo na vlogo načrtovanja kot ključnega momenta zagotavljanja pogojev za rast in razvoj zdravega mestnega drevesa in se s tem dotaknili tudi prakse upravljanja z mestnim drevjem kot skupnim dobrim. Predavanje je namenjeno širjenju in utrjevanju znanja o prostorskem načrtovanju in upravljanju z javnimi zelenimi površinami naselja, konkretno drevesi. Zanimivo je lahko za urbaniste in projektante, praktike in zaposlene na občinah. Predavateljica je soavtorica knjige Mestno drevje (Šiftar, Maljevac, Simoneti, Bavcon), velika zagovornica uveljavljanja sodobnih standardov in normativov ravnanja z mestnim drevjem in s tem v zvezi občasna svetovalka podžupana Mestne občine Ljubljana profesor Janeza Koželja.

četrtek, 17. april 2014
Predavanje: Arheološki parki: mednarodne izkušnje
Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Maistrova 10, velika sejna soba, ob 18.00
Predava: Romana Kačič
Vidiki varovanja in valorizacije arheološke dediščine
Krajinska arhitektka Romana Kačič bo predstavila načrtovalske izkušnje biroja KačičLidén Landscape Architects. Prikazani bodo primeri tako v sklopu natečajnih kot izvedenih del ureditev zunanjih površin na območjih arheoloških najdišč neolitskega (Foggia, Pantelleria) in rimskega obdobja (Concordia Sagittaria, Aquileia, Asolo). Na primeru zunanje ureditve Ville Freya parka bo prikazan postopek interdisciplinarno zasnovane projektne skupine pod nadzorom zavodov za varovanje arheološke, kulturne in krajinske dediščine. Koncept nove ureditve parka izhaja iz prepleta najpomembnejših rimskih sledi srednjeveškega mesteca Asolo, s sledmi oblikovanega vrta v Viktorjanskem stilu iz konca 19. stoletja.
Datoteke