Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Jubilej prof. Dušana Ogrina

4. december 2009

V začetku novembra je praznoval 80. letnico prof. Dušan Ogrin. Pred nekaj več kot tridesetimi leti je uvedel študij krajinske arhitekture v Sloveniji ter ga skupaj s prof. Marušičem razvil v smeri krajinskega oblikovanja in krajinskega planiranja.

V svojem bogatem strokovnem delu se je posvečal zlasti teoriji vrtne umetnosti in krajinskega oblikovanja. Krajina je po njegovi zaslugi postala družbena kategorija, njeno urejanje pa del prostorskega načrtovanja in urbanističnega oblikovanja. Prizadeval si je za vpetost stroke v aktualne prostorsko ureditvene probleme družbe, za njen nenehni razvoj in povezanost z drugimi krajinsko arhitekturnimi šolami po svetu. Pomagal je vzpostaviti študija krajinske arhitekture na Hrvaškem in na Kitajskem, kjer se v zadnjem času posveča predvsem pedagoškem delu. Njegov pronicljiv in kritičen pogled na prostorsko in krajinsko stvarnost nas vedno znova navdihuje in spodbuja!

UO DKAS, fotografija: Eva Zupan