Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

POZIV ZA DKAS KANDIDATURE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA

Spoštovani,

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije bo ob praznovanju 30-letnice podelilo nagrado za življenjsko delo, priznanja za pomembne dosežke in priznanje za aktivnosti v stroki in društvu. Društvo želi s podelitvijo nagrad prepoznati in promovirati izstopajoče posameznike in pomembne dosežke s področja krajinske arhitekture.
Pozivamo vse zainteresirane k oddaji kandidatur posameznikov, ki (so) s svojim delom in prizadevanji prispevali k razvoju in uveljavitvi stroke ali društva, ter raznovrstnih krajinskoarhitekturnih projektov in drugih dosežkov, ki izkazujejo veliko mero ustvarjalnosti, izvirnosti, inovativnosti, bogatijo kulturo in prispevajo h kakovostnemu načrtovanju in urejanju krajin in odprtega prostora. Če zgoraj zapisano odraža kakovosti posameznika ali projekta, ki ga poznate ali ste ga izvedli, lahko predlog za nagrado s kratko utemeljitvijo pošljete do 31. avgusta 2022 na email naslova nagrade.dkas@gmail.com in info@dkas.si. Podrobnejši pogoji in besedilo razpisa je v prilogi.
Datoteke