Novice
Sveže
 
 

DKAS med podpisniki podpore Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah, IFLA Europe, Bukarešta 2.6.2017

Med nedavno generalno skupščino evropskega dela Mednarodne zveze krajinskih arhitektov "IFLA Europe" v Bukarešti so vse sodelujoče delegacije podpisale pismo podpore Pariškemu podnebnemu sporazumu iz leta 2015 kot odziv na napovedani umik ZDA iz omenjenega sporazuma. IFLA EU se pridružuje pozivom ameriškemu predsedniku Trumpu in hkrati izraža podporo vsem, ki sledijo ciljem Pariškega sporazuma. V imenu DKAS je dokument podpisal pooblaščeni predstavnik DKAS pri IFLA Urban Švegl.

Pismo podpore IFLA Europe: DOKUMENT

Za tiskalnik

28. Sedlarjevo srečanje: Urbana regeneracija

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana, petek 2.6.2017

Letošnje strokovno srečanje bo posvečeno aktualni temi urbane regeneracije v luči vedno večje potrebe po ponovni uporabi, prenovi, revitalizaciji in vgradnji območij mest in naselij ter v luči v 2016 sprejetih dokumentov evropske in globalne ravni: Urbana Agenda za EU in Nova urbana agenda Habitat III.

Na srečanju bodo obravnavani potenciali za prenovo in ponovno rabo že pozidanih mestnih površin in degradiranih območij. V praksi je urbano prenovo pogosto težko izvesti zaradi številnih omejitev, še posebej neurejena lastniška stanja, ki se ob odsotnosti ustrezne nepremičninske zakonodaje ne rešujejo dovolj hitro, da bi lahko prenova učinkovito nadomestila posege na kmetijska zemljišča. In čeprav nas prostorska in kmetijska zakonodaja že desetletja usmerjata v izrabo pozidanih površin, preden bi posegli na neokrnjena kmetijska in gozdna zemljišča, praksa kaže drugačno stanje.
Enega največjih posegov na kmetijska zemljišča na primer predlaga tako imenovani interventni zakon (sprejet v decembru 2016), ki povsem mimo veljavne prostorske zakonodaje omogoča investicijo za tujega vlagatelja na razvojnem območju v Občini Hoče – Slivnica.

Podrobneje v PROGRAMU.

Za tiskalnik

Fotografski natečaj DKAS - Dodatna pojasnila

NE SPREGLEJTE

V zvezi s fotografskim natečajem OBLIKOVANA KRAJINA, ki poteka v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije, glede na prispela vprašanja podajamo še naslednja pojasnila glede pogojev sodelovanja:

Vsak prijavitelj lahko pošlje po 7 fotografij. Prijavitelj je lahko avtor ureditve (krajinski arhitekt) ali pa fotograf. Na teh sedmih fotografijah je lahko bodisi ena ureditev, lahko jih je tudi več (torej največ do sedem ureditev/ prijavitelja).
Prav tako lahko krajinski arhitekt oziroma avtor/soavtor ureditev s svojimi projekti sodeluje skozi različne prijavitelje - različne fotografe, ki slikajo njegove ureditve in vsak lahko kot prijavitelj prispeva po 7 fotografij.
Primer: Marija Novak, ki je krajinska arhitektka, bi želela prispevati fotografije za natečaj. Lahko pošlje svojih 7 fotografij (ene ureditve ali pa do sedem različnih ureditev, avtorji fotografij so lahko različni, avtor fotografije je lahko Marija Novak ali kdorkoli drug), ob tem pa lahko fotografije njenih ureditev pošljejo tudi drugi fotografi, vendar vsak fotograf lahko pošlje največ 7 fotografij.

Celotni pogoji sodelovanja so dostopni v priloženem dokumentu - RAZPIS.

Naj vas ob tem ponovno spomnimo, da vaše fotografije pričakujemo do 10.6.2017.

Za tiskalnik

Fotografski natečaj ob 25. letnici DKAS: OBLIKOVANE KRAJINE


Ponovno vabljeni k sodelovanju na fotografskem natečaju ob 25. letnici društva: Oblikovane krajine, fotografije krajinskoarhitekturnih ureditev. Rok za oddajo fotografij je 10.6.2017.

Namen natečaja je v jubilejnem letu ustanovitve društva predstaviti tvornost krajinskih arhitektov – študentov in diplomantov ljubljanske Biotehniške fakultete skozi oči profesionalnih in amaterskih fotografov, s tem pa prispevati k boljšemu razumevanju, promociji in zavedanju o pomenu dela krajinskih arhitektov in njihovi vlogi pri kakovostnem urejanju prostora. Natečaj se bo zaključil z razstavo najbolje ocenjenih fotografij, ki bodo predstavile kakovostno zasnovane in izvedene krajinskoarhitekturne objekte in ureditve. Na ta način želi društvo širši javnosti pokazati ustvarjalnost krajinskih arhitektov in opozoriti na raznovrstnost ureditev ter različne pristope k oblikovanju odprtega prostora, predvsem pa na nujnost pretehtanih strokovnih rešitev, ki morajo upoštevati različne omejitve, hkrati pa zagotoviti uporabnost in izpolnjevati estetska merila. Opozoriti želimo, da je oblikovana krajina del našega vsakdana, saj se z njo srečujemo na poti v šolo in v službo, na potovanju, v prostem času, ob rekreaciji, na prireditvah, v prostorih spomina in drugih javnih prostorih. Na natečaju lahko s črnobelimi ali barvnimi fotografijami sodeluje kdorkoli. Na natečaj so lahko prijavljene fotografije izvedenih krajinskoarhitekturnih ureditev, ki so jih v Sloveniji ali v tujini zasnovali študenti ali diplomanti ljubljanske Biotehniške fakultete v obdobju od uvedbe študija urejanja krajine oz. krajinske arhitekture leta 1972 pa do danes. Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ sedmimi fotografijami, ki prikazujejo bodisi celoto krajiskoarhitekturne ureditve, bodisi del celote ali detajl.

Podrobnosti v RAZPISU.

Za tiskalnik

Regionalni kongres svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic

11.–14.6.2017

Ljubljana, Arboretum Volčji Potok

Vabimo vas na kongres Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic, ki ga organizira Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije v sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok. Gre za prvi regionalni kongres v Srednji in Vzhodni Evropi. Pomemben dogodek za celotno hortikulturno stroko v Sloveniji se bo odvijal od 11. do 14.6.2017.

Več na spletni strani: povezava

Za tiskalnik

Datoteke
Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si