Novice
Sveže
 
 

Uspehi Oddelka za krajinsko arhitekturo in študentov krajinske arhitekture na mednarodnih natečajih

19. februar 2015

Na mednarodnem idejnem natečaju za predlog ureditve spominskega parka v Amsterdamu na Nizozemskem so v konkurenci 293 natečajnih predlogov pri treh sodelovali študentje in zaposleni na Oddelku za krajinsko arhitekturo, od tega sta se dva uvrstila v ožji izbor 50 najboljših. Med 13 najboljših se je uvrstil in prejel nagrado »Editor's choice award« projekt z naslovom »CONVERGENCE«, ki so ga izdelali Nejc Florjanc, asistent na Oddelku za krajinsko arhitekturo, Tadej Bevk, študent krajinske arhitekture in Eva Eržen, študentka arhitekture. Po mnenju strokovne žirije je predlog prepričal s sodobno idejo združevanja spominskega obeležja in odprtega javnega prostora.

Več na spletni strani univerze in natečaja.

Spomladi 2014 je ob 10. obletnici ustanovitve študija prvega podiplomskega programa iz krajinske arhitekture v Grčiji, Univerza Aristotle v Solunu razpisala mednarodni študentski krajinskoarhitekturni natečaj na temo funkcionalne in oblikovne prenove ulice Tritis Septemvriou, ob kateri so skoncentrirane nekatere ključne dejavnosti mesta Solun. Cilj natečaja je bil izdelati inovativen predlog preureditve ulice v vitalen prostor, privlačen za prebivalce mesta in obiskovalce. Pri tem je bilo treba upoštevati zgodovinsko identiteto mesta, razbiti fragmentiran prostor ob ulici in ga povezati v smiselno celoto ter nadgraditi s pristopi praks vzdržnega razvoja.

Na mednarodnem študentskem krajinskoarhitekturnem natečaju na temo funkcionalne in oblikovne prenove ulice Tritis v Septemvriolu v Grčiji so se študenti krajinske arhitekture, Klavdija Peperko, Nadja Gothe, Mojca Seliškar, Eva Harmel in Davor Dušanić s projektom »OPENING THE STREET IN A DYNAMIC UNIT« uvrstili med pet najboljših in prejeli nagrado »Distinction«.

Več na spletni strani univerze in natečaja.

Čestitamo!

Uredništvo

Za tiskalnik

Posvet Veliki infrastrukturni objekti v Sloveniji in poziv vladi

Vabimo vas na Javni strokovni posvet z naslovom Veliki infrastrukturni objekti v Sloveniji - od zgrešenih do trajnostnih naložb. Posvet po potekal 6. februarja 2015 od 9h do 13h v veliki predavalnici Fakultete za arhitekturo, Zoisova cesta 12, Ljubljana. Posvet organizirajo Umanotera, IZS in Fakulteta za arhitekturo. Prijaviti se je potrebno do jutri, 3.2.2015.

Organizatorji posveta obenem pošiljajo tudi poziv vladi RS s predlogom sistemskih ukrepov in smernicami za izboljšanje načrtovanja infrastrukturnih projektov.

V priponkah sta vabilo in poziv vladi.

Vljudno vabljeni!

UO DKAS

Za tiskalnik

IOC/IPC/IAKS Architecture and Design Award for Students and Young Professionals 2015

Mladi arhitekti in oblikovalci celega sveta so prijazno vabljeni k prijavi svojih inovativnih oblikovalskih dosežkov in konceptov za objekte s področja športa, prostega časa in rekreacije. Nagrado podeljujejo naslednja mednarodna združenja in odbori: International Olympic committee (IPC), International Paralympic Committee (IPC) in International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS).

Prijavi ustreza vsako oblikovalsko delo, osredotočeno na ustvarjanje prostorov in območij, ki so namenjeni športu in prostočasnim aktivnostim v najširšem pomenu. Strategija oblikovanja mora vzpodbujati mlade k športnem udejstvovanju.

Rok za oddajo prijave je 30. april 2015.

Žirija bo izbrana dela nagradila z zlato, srebrno in bronasto IOC/IPC/ IAKS Architecture and Design Award for Students and Young Professionals. Nagrajenci bodo prejeli tudi finančno podporo v obliki pokritih potnih stroškov za obisk ceremonije - podelitve nagrade.

Več v priponki in na spletni strani.

Uredništvo

Za tiskalnik

Nagrada in priznanja za dela s področja krajinske arhitekture

18. december 2014

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, na osnovi 2. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih DKAS

objavlja javno zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj

za dela s področja krajinske arhitekture, to je, dela s področja prostorskega planiranja, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, krajinskega oblikovanja in teorije krajinske arhitekture v obdobju od leta 1976 do 2015.

Podati je mogoče predloge za nagrado za
- nagrado za življenjsko delo,
- priznanje za večletno aktivnost v stroki in pomembne dosežke ter
- priznanje za aktivnost v stroki ali za opravljanje posebnih nalog v društvu.

Predloge za nagrade in priznanja lahko posredujejo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, visokošolske organizacije, raziskovalne organizacije, nevladne organizacije, strokovna združenja, gospodarske družbe in posamezniki ter organi Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Predlogi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Vsebovati morajo: opis dela / del, ime avtorja / avtorjev, strokovno utemeljitev predloga, bibliografijo kandidata, biografijo in bibliografijo, življenjepis kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo oziroma večletno aktivnost v stroki.

Predloge v dveh izvodih s priloženo dokumentacijo pošljite do 30. 06. 2015 na naslov: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – predlog za nagrado ali priznanje«.

UO DKAS

Za tiskalnik

Priznanje Piranesi

8. december 2014

v okviru Piranskih dni arhitekture 2014 je Studio AKKA (dr. Ana Kučan, Luka Javornik) prejel priznanje Piranesi za projekt Nordijski center Planica.

Avtorjem iskreno čestitamo!

Več lahko preberete na spletni strani.

Uredništvo

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si