Novice
Sveže
 
 

Razstava IFLA Europe: Landscape Architecture as a common ground, vabilo k sodelovanju

IFLA Europe vabi k sodelovanju pri pripravi razstave z naslovom Landscape architecture as a common ground. Poziv je naslovljen na nacionalne zveze krajinskih arhitektov v okviru IFLA Europe, da prispevajo tri najboljše reprezentativne projekte oblikovanja javnega prostora "povezanega z vodo, rastlinjem in krajino v širšem pomenu". Projekti morajo biti izvedeni v zadnjih petih letih (2013-2017).

Več informacij v priloženem dokumentu: IFLA EU Common Ground.

Za tiskalnik

KRAJINA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA PRED IZZIVI PRIHODNOSTIPraznovanje 25-letnice delovanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije
20. in 21. oktober 2017, Lendava


Društvo krajinskih arhitektov Slovenije nadaljuje praznovanje 25-letnice delovanja. V oktobru, mesecu prostora, DKAS vabi zainteresirano javnost na strokovni posvet in priložnostno slavnostno akademijo v Lendavo, kjer se je organizirano delovanje društva tudi začelo.

Petek, 20. oktober 2017, Kulturni center Lendava, Zavod za kulturo in promocijo LendavaTrajnostni turizem in krajinsko načrtovanje, strokovni posvet
(od 10:00 do 14:00, dvorana Kulturnega centra Lendava)

Strokovni posvet bo priložnost, da v letu, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov izbrala za mednarodno leto trajnostnega turizma in v času sprejemanja nove strategije turističnega razvoja - Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, spregovorimo o prostorskih razsežnostih razvoja turizma. Turistična dejavnost se zelo odkrito navezuje na prostorske danosti, na kulturne in naravne vrednote in zato postaja zelo resen razvojni dejavnik, zainteresiran za stanje v prostoru in za posege v prostor. Na posvetu bodo zato izpostavljena vprašanja o pomenu strateškega prostorskega načrtovanja in vzdržnega razvoja turistične dejavnosti, o konceptih so-upravljanja s krajino in posebej v zavarovanih območij narave in Nature 2000.
Krajinska politika Slovenije, okrogla miza
(od 16:00 do 18:00, dvorana Kulturnega centra Lendava)
Na okrogli mizi bo tekla razprava o vlogi politike v urejanju prostora, o prostorski politiki in o krajinski politiki. Okrogla miza se bo navezala na razpravo o razmerah in potrebi po več nivojskem in celovitem upravljanju s krajino, ki smo jo z gosti odprli že na konferenci 'Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti' aprila letos na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Oblikovane krajine, Razstava fotografskega natečaja
(odprtje ob 18:15, preddverje Kulturnega centra Lendava)
V sklopu praznovanja je DKAS letos izvedel fotografski natečaj na temo izvedenih krajinsko arhitekturnih ureditev na katerega je prispelo več kot 90 fotografij. Na razstavi v Lendavi bo predstavljen izbor 30 najbolje ocenjenih fotografij, avtorjem najboljših bodo podeljene nagrade in priznanja. Razstava bo nato gostovala po različnih krajih Slovenije.

Oblikovane krajine, vabilo na razstavo

Rezultati fotografskega natečaja

Dosežki krajinskih arhitektov, slavnostna akademija ob 25-letnici DKAS
(ob 19:00, dvorana Kulturnega centra Lendava)
Slavnostna akademija bo priložnost za predstavitev dela in dosežkov DKAS ter za tradicionalno podelitev nagrad društva.


Sobota, 21. oktober 2017 iz Dolnje v Gornjo Lendavo (Grad)Potep po Prekmurju, strokovni izlet
(zbirno mesto ob 9:00 pred Kulturnim centrom Lendava)
Opazovanje in analiza prostora na terenu je neobhodno za uspešno delo krajinskega arhitekta. Skupaj se bomo podali na potep po Prekmurju in odkrivali panonsko krajino od daleč in od blizu ter obiskali prostorske ureditve namenjene obiskovalcem regije.

PRIJAVE:

Kotizacije za udeležbo na srečanju ni. Prijave so obvezne na povezavi:

Lendava25letDKAS

do vključno 18. oktobra.

V okviru petkovega srečanja bomo organizirali kosilo in večerjo. Za kosilo in slavnostno večerjo se morate prijaviti (na zgornjem prijavnem obrazcu). Ker je srečanje sicer brezplačno bomo za kosilo in večerjo v Lendavi zbirali prispevke (kosilo 15 EUR, za člane DKAS in DŠKA 10 EUR; slavnostna večerja 20 EUR, za člane DKAS in DŠKA 10 EUR). Po prijavi boste dobili podrobnejše informacije glede načina plačila. Udeleženci si sami rezervirajo nočitev.

Podrobneje v priloženem dokumentu: Lendava 2017

Za tiskalnik

UPAJ - Zapisnik prve skupščine, Sarajevo 1989

Ob 25-letnici delovanja treh društev bivše skupne države: DKAS, HDKA in UPAS se spominjamo tudi začetkov v okviru takratnega UPAJ - Društva krajinskih arhitektov Jugoslavije (Udruženje pejzažnih arhitekata Jugoslavije). Pravilnik o včlanitvi v društvo je bil sprejet leta 1987, prva skupščina UPAJ je bila organizirana 18. novembra 1989 v Sarajevu. Sedež UPAJ je bil v Dubrovniku.

UPAJ: Pravilnik o vpisu

UPAJ: Zapisnik prve skupščine, Sarajevo 1989

Za tiskalnik

Vabilo na konferenco: Mesta in krožno gospodarstvo, 19.10.2017, Maribor

Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije organizirajo v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT mednarodno konferenco Mesta in krožno gospodarstvo, ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017, 9.00–15.30, v Salonu uporabnih umetnosti v Mariboru.

S konferenco želijo izpostaviti potencial mest in pomen aktivne vloge lokalnih uprav za prehod v krožno gospodarstvo. Zainteresirano javnost bodo seznanili s prizadevanji vlade in ministrstev ter Mestne občine Maribor. Tuji strokovnjaki in praktiki bodo predstavili nove urbane prakse, ki pomembno prispevajo k prehodu mest v krožno gospodarstvo in pri katerih ključno vlogo igrajo prebivalci mest in skupnosti. Predstavljene bodo nagrajene dobre prakse programa URBACT iz Kranja in Ljubljane ter možnosti sodelovanja pri razpisu za prenosna omrežja.

Več informacij o dogodku najdete na spletni strani: http://ipop.si/mesta-in-krozno-gospodarstvo-od-urbanih-primerov-in-politik-do-novih-priloznosti-sodelovanja/.

Udeležba je brezplačna, prijavite se prek spletnega obrazca.

Program

Za tiskalnik

DKAS prejme pohvalo ob 70-letnici Biotehniške fakultete UL

V ponedeljek, 16. oktobra 2017 ob 12.30 uri bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani slavnostna akademija ob sedemdesetletnici Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
Med dobitniki pohval je, na predlog Oddelka za krajinsko arhitekturo, tudi naše društvo. Vabljeni!

Vabilo

Za tiskalnik

Povezave
Datoteke
Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si