Novice
Sveže
 
 

Regionalni kongres svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic

11.–14.6.2017

Ljubljana, Arboretum Volčji Potok

Vabimo vas na kongres Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic, ki ga organizira Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije v sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok. Gre za prvi regionalni kongres v Srednji in Vzhodni Evropi. Pomemben dogodek za celotno hortikulturno stroko v Sloveniji se bo odvijal od 11. do 14.6.2017.

Več na spletni strani: povezava

Za tiskalnik

VII. SALON PEJZAŽNE ARHITEKTURE 2017, BEOGRAD

31.5.2017 - 30.6.2017

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) vabi na 7. Salon pejzažne arhitekture, ki bo v času med 31.5.2017 in 30.6.2017 potekal v Galeriji nauke i tehnike SANU v Beogradu. Poleg razstave s področja krajinske arhitekture bo v času Salona več predavanj in nekaj drugih aktivnosti. Svečana otvoritev s podelitvijo nagrad bo v petek 2.6.2017.

Več informacij na spletni strani UPAS in priloženem PROGRAMU

UO DKAS

Za tiskalnik

SLOVENSKA KRAJINA PRED IZZIVI PRIHODNOSTI

7. april 2017, strokovni posvet

DKAS in Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete UL sta 7. aprila 2017 v počastitev 25 - letnice delovanja društva in 70 - letnice delovanja fakultete na Biotehniški fakulteti v Ljubljani organizirala strokovni posvet "Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti". Na posvetu se je zbralo več kot 150 udeležencev, med njimi veliko število študentov krajinske arhitekture.

Krajina je kot rezultat človekovega delovanja v prostoru tista, v katero se počasi a vztrajno zapisujejo kultura rabe prostora in odločitve družbe in posameznikov o razvoju ter oblikujejo za naš prostor značilne podobe in vzorci, ki zaznamujejo prepoznavnost naših krajev, okolja in države. Večini ljudi krajina morda res nezavedno kroji pogoje bivanja in samoumevno se jim zdi, da deželo predstavljamo drugim s podobami krajine, ne sprašujejo pa se o usodah ljudi, ki obdelujejo njive in vinograde, ki vzdržujejo ceste in hiše ter o dejavnostih, ki poganjajo razvoj v prostoru. In vendar krajina, s katero se tako radi ponašamo in na katero stavijo številni razvojni programi in dejavnosti, še zdaleč ni samoumevna in trajna dobrina. Krajinskim arhitektom je kompleksnost krajine blizu in zavedamo se, da je njena razvojna vrednost tesno povezana z delovanjem številnih akterjev, ki se morajo med seboj v procesih načrtovanja razvoja nujno uglasiti. Čas v katerem država pripravlja novo prostorsko zakonodajo in strategijo prostorskega razvoja se zdi naravnost idealen za razpravo o tem, kako se pravzaprav ustvarja krajino, kdo pri tem sodeluje, kako nam uspeva in kakšne so priložnosti za razvoj.

Zbrane so pozdravili gostiteljica prof. dr. Mojca Golobič, prodekanja za področje krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti, prof. dr. Miha Humar, dekan Biotehniške fakultete UL in Jože Novak predsednik Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Prvi del srečanja je bil priložnost za pregled dela krajinskih arhitektov, tistih, ki so že dolgo v praksi in mlajših, ki so se preizkusili tudi pri delu v tujini. Svoje delo in poslovne poti so najprej predstavili: Blanka Bartol, Jelena Hladnik, dr. Nataša Bratina, prof. dr. Ana Kučan, Suzana Simič, Urška Kranjc, Stanka in Zaš Brezar. Mlade diplomante pa so predstavljali: Ana Abram, Maj Plemenitaš, Urša Habič, Danijel Mohorič, Marja Gazvoda, Tanja Štajdohar, Ana Ogrič in Žiga Malek.

V drugem delu so zbrani prisluhnili izhodiščem za pripravo krajinske politike, ki so jih podali prof. dr. Ivan Marušič, doc. dr. Aleš Mlakar in mag. Jelka Hudoklin. Krajinski arhitekti ocenjujejo, da razmere v Sloveniji kličejo po tem, da se doseže širok družbeni konsenz o pomenu celovitega upravljanja s krajino in da se s krajinsko politiko podpre prizadevanja za razvoj slovenske krajine. Profesor Marušič je poudaril, da je med možnostmi za urejanje krajine še vedno daleč najboljše varovalno planiranje kot tisto, ki celovito obravnava načrtovanje razvoja v prostoru. Magister Hudoklinova je predstavila razmere v prostorskem načrtovanju in probleme pri usklajevanju dejavnosti v prostoru. Docent Mlakar je zbrane spomnil, da je stroka o krajinski politiki temeljito razpravljala že leta 2012 na konferenci ob 40-letnici študija krajinske arhitekture v Sloveniji ter zmotno sklepala, da se bodo nove rešitve oblikovale v procesu priprave nove zakonodaje. Ker se to ni zgodilo, mora zdaj ponovno opozoriti na probleme in potrebo po pripravi krajinske politike.

Posvet se je zaključil z okroglo mizo na kateri je dr. Maja Simoneti o razmerah govorila z gosti: mag. Tanjo Strniša (MKGP), Damjano Pečnik (Ministrstvo za kulturo), Barbaro Radovan (Direktorat za prostor graditev in stanovanja, MOP), mag. Hrvojem Teom Oršaničem (Regijski park Kozjansko) in prof. dr. Pavlom Gantarjem (prostorskim sociologom in bivšim ministrom za prostor). Sodelujoči so se strinjali, da je potrebno ustvariti pogoje za boljše sodelovanje med področji in so po svoje pozdravili prizadevanja krajinskih arhitektov za krajinsko politiko in dialog v urejanju prostora.

Maja Simoneti in Petra Vertelj Nared


PROGRAM

POSNETEK OKROGLE MIZE (Avtor: Andraž Poje)

FOTOGRAFIJE (Avtor fotografij: Jure Gubanc)

UO DKAS

Za tiskalnik

Mesec krajinske arhitekture 2017

Letos Društvo krajinskih arhitektov Slovenije že deseto leto zapored praznuje Mesec krajinske arhitekture. Vse od leta 2007, ko je Mednarodna zveza krajinskih arhitektov (IFLA) sledila zgledu Ameriške zveze (ASLA) in razglasila april za mesec krajinske arhitekture, si tudi slovenski krajinski arhitekti prizadevamo širiti razumevanje naše stroke v javnosti. Letos praznovanje povezujemo tudi s praznovanjem 25 obletnice delovanja društva in 70 letnice delovanja Biotehniške fakultete v okviru katere že od leta 1972 poteka študij krajinske arhitekture v Sloveniji.

Krajinska arhitektura velja za mlado stroko. Razvila se je v času hitre rasti mest in razvoja industrije konec 18. stoletja. Z leti si je utrdila položaj med inženirskimi strokami s tem, ko je v urbanizem in urejanje prostora prispevala znanje o delovanju narave in varstvu okolja ter povezala funkcionalnost prostora s podobo. Danes krajinski arhitekti s svojim znanjem in delom na različnih področjih in ravneh urejanja prostora prispevamo h kakovosti, varstvu in razvoju krajin, javnih in zasebnih, urbanih in kulturnih. V aprilu, svetovnem mesecu krajinske arhitekture, pa širimo svoje poslanstvo tudi med zainteresirano javnost in predstavljamo svoje prispevke h kakovosti urejanja prostora.

Letos program Meseca krajinske arhitekture spet vključuje veliko zanimivih dogodkov v različnih krajih po Sloveniji, tu so pogovori o knjigah, sprehodi po obmorskih terasastih krajinah, delavnice za otroke in odrasle, predstavitve knjig, razstave in organizirani pogovori. Osrednji domači aprilski dogodek, na katerem se bo bržčas zbralo največ udeležencev, pa bo strokovno srečanje Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti, ki ga v znak praznovanja 70 letnice Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in 25 letnice delovanja društva skupaj prirejata Oddelek za krajinsko arhitekturo in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. Čez mejo pa bo glavni dogodek Meseca krajinske arhitekture konferenca v Rovinju z naslovom Turizem in krajinska arhitektura (od 24. do 27. aprila 2017). Dogodek v okviru tradicionalnih srečanj društev krajinskih arhitektov treh držav (Hrvaške, Srbije, Slovenije) in ob 25 letnici svojega delovanja organizira prijateljsko Društvo krajinskih arhitektov Hrvaške (HDKA).

Zavedanje o nujnosti vzdržne rabe naravnih virov ter spoštovanja dostojanstva človeka, narave in kulturnih sestavin prostora, so temelja etična načela krajinskih arhitektov Slovenije, zapisana tudi v Etičnem kodeksu društva. Aktivno in ustvarjalno uveljavljanje teh načel je temeljno poslanstvo našega poklica. Odgovornost zahteva od nas, da spremljamo razmere v prostoru in družbi, da se javno odzivamo na prostorske in okoljske probleme ter se vključujemo v sistemske razprave o urejanju prostora. Pogosto ugotavljamo, da angažiranost stroke ne zadošča in da zakonodajne rešitve nastajajo mimo priporočil stroke in ne oziraje se na vplive, ki jih povzročajo v okolju in družbi. Zato si toliko bolj zavzeto prizadevamo razlagati probleme na razumljiv način in vključiti v razpravo široko zainteresirano javnost. Krajinski arhitekti se zelo dobro zavedamo pomena dobrega sodelovanja udeležencev v urejanju prostora, vemo, da je kakovost slovenske krajine odvisna od vztrajne skrbne in odgovorne rabe, od sodelovanja lastnikov, uporabnikov in skrbnikov različnih interesov. Zato verjamemo, da je treba razvoj v prostoru načrtovati, se o njem široko in odkrito posvetovati ter oblikovati trdna in odgovorna zavezništva za uresničevanje načrtov. Zato podpiramo celovito in vključujoče planiranje prostorskega razvoja, ki ga preko mednarodnih institucij priporoča mednarodna strokovna javnost. Krajinski arhitekti si prizadevamo, da bi Slovenija z novimi spremembami zakonodaje ujela ritem najboljših.

Aprila se bomo o tem in marsičem drugem kar nas vznemirja in navdihuje spet veliko pogovarjali tudi z gosti na prireditvah Meseca krajinske arhitekture. Jubilejni, deseti, Mesec krajinske arhitekture bo pester in zanimiv za vse.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in z nami razmišljate o urejanju prostora in o delu in poslanstvu krajinske arhitekture. Program dogodkov se sproti dopolnjuje. O posameznih dogodkih pa vas bomo tudi sproti obveščali preko družabnih omrežij (Facebook, Twitter #WLAMSI2017 #MKA2017 #DKAS).

Hkrati ponovno vabimo vse kolege, da se pridružite dogajanju. Še vedno je čas, da organizirate zanimiv dogodek in da ga umestimo na program!

Za DKAS Maja Simoneti in Saša Piano

Za tiskalnik

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “KRAJOBRAZ-KRAJINA-PEJZAŽ”

Hrvaški kolegi (HDKA) vabijo na mednarodno konferenco “Krajobraz-Krajina-Pejzaž” z naslovom Krajobrazna arhitektura i turizam, ki bo potekala med 24. in 27. aprilom na Hrvaškem (Rovinj – Pula).

Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila mest pa se je potrebno predhodno prijaviti najkasneje do 21. 4. 2017 na hdka@hdka.hr (prijavnica na spletni strani HDKA).

Več informacij na spletni strani in na priloženem plakatu in programu.

UO DKAS

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si