Novice
Sveže
 
 

Predavanje o arheoloških parkih

16. april 2014

Jutri, 17. aprila 2014 ob 18. uri, bo v okviru MKA 2014 predavanje Romane Kačič: Arheološki parki: mednarodne izkušnje.

Vidiki varovanja in valorizacije arheološke dediščine

Krajinska arhitektka Romana Kačič bo predstavila načrtovalske izkušnje biroja KačičLidén Landscape Architects. Prikazani bodo primeri tako v sklopu natečajnih kot izvedenih del ureditev zunanjih površin na območjih arheoloških najdišč neolitskega (Foggia, Pantelleria) in rimskega obdobja (Concordia Sagittaria, Aquileia, Asolo). Na primeru zunanje ureditve Ville Freya parka bo prikazan postopek interdisciplinarno zasnovane projektne skupine pod nadzorom zavodov za varovanje arheološke, kulturne in krajinske dediščine. Koncept nove ureditve parka izhaja iz prepleta najpomembnejših rimskih sledi srednjeveškega mesteca Asolo, s sledmi oblikovanega vrta v Viktorjanskem stilu iz konca 19. stoletja.


Lokacija predavanja se je od prve objave dogodkov MKA 2014 spremenila. Predavanje bo v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10 v Ljubljani.

Vabljeni!

Uredništvo

Za tiskalnik

Predavanje o drevju na javnih površinah

14. april 2014

Jutri, 15. aprila 2014 ob 18. uri, bo v okviru MKA 2014 predavanje Maje Simoneti: Drevesa na javnih površinah.

Na mestna drevesa bomo pogledali kot na gradnike kakovosti bivanja in lepote mestnega okolja ter razmišljali o tem, kako pomen dreves upoštevamo pri načrtovanju in oblikovanju naselja. Osredotočili se bomo na vlogo načrtovanja kot ključnega momenta zagotavljanja pogojev za rast in razvoj zdravega mestnega drevesa in se s tem dotaknili tudi prakse upravljanja z mestnim drevjem kot skupnim dobrim. Predavanje je namenjeno širjenju in utrjevanju znanja o prostorskem načrtovanju in upravljanju z javnimi zelenimi površinami naselja, konkretno drevesi. Zanimivo je lahko za urbaniste in projektante, praktike in zaposlene na občinah. Predavateljica je soavtorica knjige Mestno drevje (Šiftar, Maljevac, Simoneti, Bavcon), velika zagovornica uveljavljanja sodobnih standardov in normativov ravnanja z mestnim drevjem in s tem v zvezi občasna svetovalka podžupana Mestne občine Ljubljana profesor Janeza Koželja.

Predavanje bo v Hiši arhitekture (ZAPS) na Vegovi 8 v Ljubljani.

Vabljeni!

Uredništvo

Za tiskalnik

Stroka nasprotuje legalizaciji pred izvedbo potrebnih sistemskih sprememb

14. april 2014

Skupina Odgovorno do prostora! je 10. aprila posredovala ministru pristojnemu za prostor, predsednici vlade in medijem ter zainteresirani javnosti odziv na predlog zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami. Stroka opozarja, da je napoved skorajšnjega sprejetja zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami (osnutek, marec, 2014) slaba ideja, ki ima lahko dolgoročno gledano številne negativne posledice. Med drugim nikjer ni zagotovil, da bo zakon nelegalno gradnjo trajno zajezil. Stroka kot največji problem rešitve izpostavlja dejstvo, da vlada legalizaciji, kot značilni posledici slabosti v sistemu urejanja prostora, daje prednost pred nujnimi celovitimi spremembami sistema urejanja prostora. Ker se je vlada lani z Izhodišči normativnih sprememb na področju urejanja prostora (november, 2013) zavezala, da bo poskrbela za potrebne sistemske spremembe in je pozimi steklo intenzivno sodelovanje pri pripravi novih rešitev, je stroko namera vlade izražena v osnutku zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami negativno presenetila. Prevladalo je namreč prepričanje, da v državi obstaja, prav skozi perspektivo razgaljenih razsežnosti nelegalne gradnje, široko splošno soglasje o problemih v urejanju prostora in potrebnih ukrepih za njihovo razrešitev. V svojem odzivu zato OdP! ponovno izpostavlja pomen prioritet v urejanju prostora ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za učinkovito izvedbo legalizacije.

Več v Stališču skupine Odgovorno do prostora! do osnutka predloga zakona o ravnanju z nelegalnimi gradnjami in na spletni strani.

Uredništvo

Za tiskalnik

Predavanje o podjetništvu v prostorskem načrtovanju

7. april 2014

Jutri, 8. aprila 2014 ob 18. uri, bo v okviru MKA 2014 predavanje Suzane Simič: Prostorski načrtovalec - podjetnik.

Kako pridobiti in organizirati ustrezno delovno skupino? Kakšno opremo, sredstva potrebuje podjetje, ki se ukvarja s prostorskim načrtovanjem? Kako pridobiti naročnike in kako jih obdržati? Kako urejati finance? Kako skrbeti za nenehno strokovno izpopolnjevanje in motivacijo zaposlenih? Kako poslovati v krizi? Kakšne so specifične težave, s katerimi se spopada tako podjetje in kako jih obvladovati?
V predavanju bodo predstavljene praktične izkušnje direktorice zasebnega podjetja Acer Novo mesto d.o.o. z osnovno dejavnostjo prostorsko načrtovanje. Njene izkušnje so bile pridobljene z ustanovitvijo in razvojem podjetja, ki je danes, po več kot 20-tih letih delovanja, eno od večjih v regiji in ima trenutno 12 redno zaposlenih.
Enostavnih odgovorov na ta vprašanja sicer ni, zato jih na predavanju ne boste našli, pač pa bo predavateljica predstavila razmišljanja in izkušnje, ki morda ponujajo možnost za rešitev katerega od problemov, s kakršnimi se srečujemo podjetniki - prostorski načrtovalci, pa tudi arhitekti in krajinski arhitekti nasploh. In to je tudi namen tega predavanja.


Predavanje bo v Hiši arhitekture (ZAPS) na Vegovi 8 v Ljubljani.

Vabljeni!

Uredništvo

Za tiskalnik

Razstava in okrogla miza na sejmu GREEN

2. april 2014

Razstava ob 20 – letnici delovanja društva bo ponovno na ogled na sejmu GREEN v Gornji Radgoni, Cesta na Stadion 2, od 3. do 6. aprila.

Vabljeni tudi na okroglo mizo: Pomen in dosežki krajinske arhitekture pri reševanju razvojnih problemov v Sloveniji, ki jo bo moderirala mag. Jelka Hudoklin. Udeležite se je lahko na sejmu GREEN 3. aprila v predavalnici v hali B, 13.00 - 14.30.

Več na spletni strani in v programu.

Vabljeni!

Uredništvo

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si