Novice
Sveže
 
 

Sprehod po Ribnici 19.7.2017 - vabilo

V Ribnici bo v sredo 19.7.2017 ob 20. uri potekal tretji sprehod in pogovor na temo stanovanjskih sosesk in odprtega javnega prostora. S tem nadaljujejo letos maja pričete urbane sprehode Jane's Walk. Na prvem sprehodu, ki je bil odlično sprejet, smo odkrivali urbanistični in zgodovinski razvoj mesta. Izražen je bil interes, da bi tematski sprehodi in skupne razprave potekale pogosteje. Tako je junija sledil drugi sprehod, posvečen vprašanjem vloge grajskega prostora v mestu, v prihodnjih dneh pa se bodo pogovarjali o stanovanjskih soseskah. Na sprehod vabi Muzej Ribnica v sodelovanju z DKAS. Vodili ga bodo Blanka Bartol, Domen Rus in Živa Kumelj.

Vabilo

Za tiskalnik

Na natečaju "Brv in kolesarska pot - Irča vas" zmagala zadržana rešitev

Prvonagrajena skupina avtorjev je sledila vodilu: "oblikovati brv kot kar se da zadržan, minimalen poseg v občutljivo naravno okolje območja reke Krke" in zasnovala most brez vmesnih podpor, ki po mnenju avtorjev pomenijo "grob poseg v naravno okolje in obenem lahko predstavljajo ovire v času neurij, ko se ob podporah nalaga vejevje in debla podrtih dreves, kar zmanjšuje hidravlični profil in posledično dviguje nivo poplavnih voda."

Avtorji prvonagrajene rešitve so:
Marjan PIPENBAHER, univ. dipl. inž. grad.
Tomaž WEINGERL, univ. dipl. inž. grad.
Aleš FILIPIČ, univ. dipl. inž. grad.
Blaž BUDJA, univ. dipl. inž. arh.
Rok JEREB, univ. dipl. inž. arh.
Dr. Dušan STUPAR, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Nina MAJORANC, univ. dipl. inž. arh.

Natečajna komisija je opazila, da je med nagrajenimi skupinami samo zmagovalna vključila v pripravo rešitve tudi krajinskega arhitekta.

Čestitamo nagrajencem in posebej kolegu Dušanu Stuparju ter se veselimo nove kakovostne ureditve.

Več na spletni strani ZAPS: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=145

Za tiskalnik

DKAS med podpisniki podpore Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah, IFLA Europe, Bukarešta 2.6.2017

Med nedavno generalno skupščino evropskega dela Mednarodne zveze krajinskih arhitektov "IFLA Europe" v Bukarešti so vse sodelujoče delegacije podpisale pismo podpore Pariškemu podnebnemu sporazumu iz leta 2015 kot odziv na napovedani umik ZDA iz omenjenega sporazuma. IFLA EU se pridružuje pozivom ameriškemu predsedniku Trumpu in hkrati izraža podporo vsem, ki sledijo ciljem Pariškega sporazuma. V imenu DKAS je dokument podpisal pooblaščeni predstavnik DKAS pri IFLA Urban Švegl.

Pismo podpore IFLA Europe: DOKUMENT

Za tiskalnik

28. Sedlarjevo srečanje: Urbana regeneracija

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana, petek 2.6.2017

Letošnje strokovno srečanje bo posvečeno aktualni temi urbane regeneracije v luči vedno večje potrebe po ponovni uporabi, prenovi, revitalizaciji in vgradnji območij mest in naselij ter v luči v 2016 sprejetih dokumentov evropske in globalne ravni: Urbana Agenda za EU in Nova urbana agenda Habitat III.

Na srečanju bodo obravnavani potenciali za prenovo in ponovno rabo že pozidanih mestnih površin in degradiranih območij. V praksi je urbano prenovo pogosto težko izvesti zaradi številnih omejitev, še posebej neurejena lastniška stanja, ki se ob odsotnosti ustrezne nepremičninske zakonodaje ne rešujejo dovolj hitro, da bi lahko prenova učinkovito nadomestila posege na kmetijska zemljišča. In čeprav nas prostorska in kmetijska zakonodaja že desetletja usmerjata v izrabo pozidanih površin, preden bi posegli na neokrnjena kmetijska in gozdna zemljišča, praksa kaže drugačno stanje.
Enega največjih posegov na kmetijska zemljišča na primer predlaga tako imenovani interventni zakon (sprejet v decembru 2016), ki povsem mimo veljavne prostorske zakonodaje omogoča investicijo za tujega vlagatelja na razvojnem območju v Občini Hoče – Slivnica.

Podrobneje v PROGRAMU.

Za tiskalnik

Fotografski natečaj DKAS - Dodatna pojasnila

NE SPREGLEJTE

V zvezi s fotografskim natečajem OBLIKOVANA KRAJINA, ki poteka v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije, glede na prispela vprašanja podajamo še naslednja pojasnila glede pogojev sodelovanja:

Vsak prijavitelj lahko pošlje po 7 fotografij. Prijavitelj je lahko avtor ureditve (krajinski arhitekt) ali pa fotograf. Na teh sedmih fotografijah je lahko bodisi ena ureditev, lahko jih je tudi več (torej največ do sedem ureditev/ prijavitelja).
Prav tako lahko krajinski arhitekt oziroma avtor/soavtor ureditev s svojimi projekti sodeluje skozi različne prijavitelje - različne fotografe, ki slikajo njegove ureditve in vsak lahko kot prijavitelj prispeva po 7 fotografij.
Primer: Marija Novak, ki je krajinska arhitektka, bi želela prispevati fotografije za natečaj. Lahko pošlje svojih 7 fotografij (ene ureditve ali pa do sedem različnih ureditev, avtorji fotografij so lahko različni, avtor fotografije je lahko Marija Novak ali kdorkoli drug), ob tem pa lahko fotografije njenih ureditev pošljejo tudi drugi fotografi, vendar vsak fotograf lahko pošlje največ 7 fotografij.

Celotni pogoji sodelovanja so dostopni v priloženem dokumentu - RAZPIS.

Naj vas ob tem ponovno spomnimo, da vaše fotografije pričakujemo do 10.6.2017.

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si