Novice
Sveže
 
 

Nagrada in priznanja za dela s področja krajinske arhitekture

18. december 2014

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, na osnovi 2. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih DKAS

objavlja javno zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj

za dela s področja krajinske arhitekture, to je, dela s področja prostorskega planiranja, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, krajinskega oblikovanja in teorije krajinske arhitekture v obdobju od leta 1976 do 2015.

Podati je mogoče predloge za nagrado za
- nagrado za življenjsko delo,
- priznanje za večletno aktivnost v stroki in pomembne dosežke ter
- priznanje za aktivnost v stroki ali za opravljanje posebnih nalog v društvu.

Predloge za nagrade in priznanja lahko posredujejo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, visokošolske organizacije, raziskovalne organizacije, nevladne organizacije, strokovna združenja, gospodarske družbe in posamezniki ter organi Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Predlogi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Vsebovati morajo: opis dela / del, ime avtorja / avtorjev, strokovno utemeljitev predloga, bibliografijo kandidata, biografijo in bibliografijo, življenjepis kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo oziroma večletno aktivnost v stroki.

Predloge v dveh izvodih s priloženo dokumentacijo pošljite do 30. 06. 2015 na naslov: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – predlog za nagrado ali priznanje«.

UO DKAS

Za tiskalnik

Priznanje Piranesi

8. december 2014

v okviru Piranskih dni arhitekture 2014 je Studio AKKA (dr. Ana Kučan, Luka Javornik) prejel priznanje Piranesi za projekt Nordijski center Planica.

Avtorjem iskreno čestitamo!

Več lahko preberete na spletni strani.

Uredništvo

Za tiskalnik

Culture(s) in Sustainable Futures

28. november 2014

Mednarodna transdisciplinarna konferenca Culture(s) in Sustainable Futures (Kultura v trajnostni prihodnosti) bo potekala med 6. in 7. majem 2015 v mestu Helsinki na Finskem. Ekipa CHeriScape vabi k oddaji prispevka za sekcijo, ki jo organizira CheriScape na tej konferenci. Rok za oddajo prispevkov je 5. december 2014.

Več informacij je na spletni strani in v pozivu za prispevke ter napovedi sekcije.

Vabljeni!

Uredništvo

Za tiskalnik

Nagrada Sveta Evrope za krajino za leto 2014-2015

19. november 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS št. 74/2003) in Resolucije CM/Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2014-2015. Izbrano delo bo v letu 2015 kandidiralo med predlogi drugih držav za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Rok za oddajo del za izbor je 19. december 2014.
Več lahko preberete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Uredništvo

Za tiskalnik

22. letna skupščina društva in razstava fotografskega natečaja v Piranu

18. november 2014

Vabimo vas na 22. skupščino DKAS, ki bo v petek, 22.11.2014 ob 17:30, v Apolonijevi palači na Župančičevi ulici 24 v Piranu. Vabimo vas, da se skupščine udeležite v čim večjem številu. Skupščina bo letos v Piranu, v času Piranskih dni arhitekture Piranesi 2014. Del skupščine bo tudi kratko predavanje na temo razstave.

Po zaključku skupščine, ob 19h, sledi otvoritev razstave najboljših del fotografskega natečaja KRAJINA, ki je bila razstavljena že na več krajih po Sloveniji. Razstavo si lahko ogledate do vključno nedelje, 30. novembra. Ogled bo možen vsak dan med 17. - 19., ob sobotah in nedeljah pa tudi dopoldan med 11. - 13. uro. Več v priloženem vabilu.

V kolikor se skupščine ne morete udeležiti, pa ste član društva, vas pozivamo, da enemu od udeležencev posredujete pooblastilo, ki ste ga prejeli na svoj elektronski naslov.

Lepo vabljeni!

UO DKAS

Za tiskalnik

Iskanje
Prijava na e-novice

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Slovenian Association of Landscape Architects

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: info@dkas.si